[1]
R. V. Chornolutsky, “Updating monitoring phenomenology in legislation”, instzak, no. 2, pp. 8-14, Mar. 2020.