On the issue of improving the state policy on overcoming the problems of youth unemployment.

  • N. V. Ortynska доктор юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та інформаційного права Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».
Keywords: young generation, unemployment, transitive society, labor market.

Abstract

У статті розглянуто основні причини безробіття молодого покоління в умовах транзитивного суспільства. Акцентовано увагу на необхідності удосконалення освітніх програм за допомогою кооперації ринку праці із закладами освіти. Констатовано, що сільська молодь є більш чутливою до проблем безробіття. Запропоновано основні шляхи подолання безробіття молодого покоління.

References

1. Заков І.В. Проблеми та перспективи зайнятості молоді України. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2014. № 4 (28). С. 107–112.
2. Державна служба зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua/novyna/eksperty-oon-obgovoryly-problemy-rynku-praci-iz-kerivnyctvom-sluzhby-zaynyatosti-ta
3. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні : Закон України від 05.02.1993. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2998-12
4. Кодекс законів про працю України : затверджений Законом УРСР від 10 грудня 1971 року. Відомості Верховної Ради УРСР. Додаток до № 50.
5. Ташкінова О.А. Ефективність надання соціальних послуг з первинного працевлаштування безробітним молодим фахівцям: теоретико-методичний аспект аналізу. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія. 2015. Вип. 9. С. 222–230.
6. Про затвердження Порядку та строків надання дотацій роботодавцю для забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем : Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 25.02.2008. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0226-08
7. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон України від 20.10.2014 № 1706-VII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1706-18
8. Матюх С.А. Напрями удосконалення ефективної співпраці вищих навчальних закладів з ринком праці та ринком освітніх послуг. Університетські наукові записки. 2013. № 2 (46). С. 310–314.
9. Eurostat Statistics Exlaind. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Youth_unemployment#Publications
10. EUR-Lex Access to European Union Law. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A42015Y1215(01)

Abstract views: 100
PDF Downloads: 101
Published
2018-05-03
How to Cite
Ortynska, N. V. (2018). On the issue of improving the state policy on overcoming the problems of youth unemployment. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2), 98-103. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.02.15