High-level corruption in the public administration system of Ukraine.

  • V. O. Krut аспірант кафедри державного управління філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Keywords: corruption, public administration, high-level corruption, corrupt schemes, corruption combinations, state funds, public property.

Abstract

This article analyses levels (types) of corruption, in particular, high-level/elite/power corruption, corruption in the middle echelons of power (regional level), «lower officials» corruption, and situational corruption, the so-called «corruption duet poverty». The influence of corruption on the system of public administration is considered.

References

1. Воротін В.Є. Модифікація промислового сектору України як об’єкту державного управління: теоретичні питання. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2013. Вип. 1(2). С. 43–48.
2. Гаращук В.М., Мухатаєв А.О. Актуальні проблеми боротьби з корупцією в Україні : монографія. Х. :Право, 2010. 144 с.
3. НАБУ розслідує понад 100 кримінальних проваджень щодо корупції на держпідприємствах корупційні схеми. URL: htts://nabu.gov.ua/tags/korupciyni-shemi
4. Навроцький В.О. Парадокси вітчизняної «боротьби» з корупцією. Актуальні проблеми держави і права. 2010. Вип. 54. С. 263–266.
5. Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції» (Станом на 5 вересня 2017 року) / За заг. ред. Пєткова С.В. К. : «Центр учбової літератури», 2017. 512 с.
6. ПДВ основа корупції і гальмо економіки України. URL: htts://blogs.correspondent.net/blog/businnеss//3494125/
7. Римский В.Л. Коррупционные сети / под ред. А.Ю. Сунгурова. Гражданские инициативы и предотвращение коррупции. СПб. : Санкт-Петербургский центр «Стратегия и Норма», 2000. 182 с.
8. Pose-Ackerman S. The Political Economy. Corruption and the global economy / Ed. Elliott K.A. Washington, DC : Institute for International Economics. 1997. Р. 31–82.

Abstract views: 104
PDF Downloads: 97
Published
2018-05-03
How to Cite
Krut, V. O. (2018). High-level corruption in the public administration system of Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2), 93-98. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.02.14