Administrative-territorial units with special status: specificity of functioning.

  • A. A. Bernatskyi аспірант кафедри державного управління філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Keywords: administrative-territorial system, administrative-territorial units with a special status, Ukraine, local self-government, system of state administration, territorial organization.

Abstract

The article deals with administrative-territorial units with a special status as an administrative form of national-territorial autonomy. The processes of optimization of the administrative and territorial structure of Ukraine in the period of modernization of the political and legal system of our state are analyzed.

References

1. Адміністративно-територіальний устрій України: проблемні питання та можливі шляхи їх вирішення / За загальною ред. В.Г. Яцуби. К., 2003. 322 с.
2. Василенко И.А. Административно-государственное управление как наука. Социс. 2008. № 8. С. 98–105.
3. Воротін В.Є. Нова якість регіональної економіки як об’єкт державного управління в Україні. Стратегічні пріоритети. № 1(2). 2007. С. 150–158.
4. Конституція України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30.
5. Кубай О.Г. Організаційно-функціональне забезпечення реалізації регіональних програм соціально-економічного розвитку. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Хмельницький, 2008. Т. 2. № 1 (105). С. 172–174.
6. Нудельман В. Удосконалення адміністративно-територіального устрою України / Інноваційні механізми місцевого та регіонального розвитку. За матеріалами VIII Всеукраїнських муніципальних слухань «Ресурси місцевого і регіонального розвитку: національний та міжнародний аспекти» (29 липня – 2 серпня 2002 року, Судак, АР Крим); наук. ред. М. Пухтинський. К. : Атака-Н, 2003. 281 с.
7. Пирожков С.І., Павлюк А.П. Адміністративно-територіальна реформа в Україні: актуальні питання методології та практики. Економіка України. 2005. № 6. С. 5–16.

Abstract views: 72
PDF Downloads: 152
Published
2018-05-03
How to Cite
Bernatskyi, A. A. (2018). Administrative-territorial units with special status: specificity of functioning. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2), 76-81. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.02.11