Organization of work in the prosecutor’s office in the context of its legislative reform.

  • Ye. A. Bezkrovnyi кандидат юридичних наук, викладач відділу підготовки прокурорів з організації роботи в органах прокуратури Національної академії прокуратури України.
Keywords: Constitution of Ukraine, law, orders of the General Prosecutor’s Office of Ukraine, organization of work, prosecution bodies, functions, structure, sub-division, chief.

Abstract

The article analyzes the legislative changes in the activities of the prosecutor’s office of Ukraine and outlines the views of scientists on the organization of work in the prosecutor’s office. The organization of work in the bodies of the Prosecutor’s Office is disclosed through solving a set of issues related to the constitutional powers of the prosecutor’s office. Recommendations are given regarding the resolution of problems related to the organization of work in the prosecutor’s office, in the conditions of its reform, by introducing appropriate changes and additions to the Law of Ukraine «On the Prosecutor’s Office».

References

1. Блажівський Є.М., Якимчук М.К. та ін. Основи організації роботи та управління в органах прокуратури України : підручник. Київ : Вид-во «Алерта», 2013. С. 29.
2. Каракач П.М. Організація роботи прокуратури міста, району : методичний посібник з організації роботи в міських, районних прокуратурах. К. :Вид-во «Право» Академії правових наук України, 2008. С. 18.
3. Кулаков В.В. Проблеми організації роботи апарату обласної прокуратури по нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.10. Х., 1999. 20 с.
4. Мичко М.І. Теоретичні і практичні проблеми організації роботи в апараті прокуратури області : монографія. Донецьк : Б. в.,2000. С. 16.
5. Загородний В.Є. Основні напрями організації роботи районних прокуратур : Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Одеса, 2009.
6. Основи організації роботи та управління в органах прокуратури України : підручн. / [Блажівський Є.М., Якимчук М.К., Європіна І.В. та ін.] ; за заг. ред. В.П. Пшонки, О.М. Литвака. К. : Алерта, 2013. С. 84–85.
7. Статистичний облік і звітність в органах прокуратури України : наук.-практ. посіб. / [Європіна І.В., Кальман О.Г., Кидисюк О.І. та ін.]; за ред. Г.М. Титарчука, М.К. Якимчука. К. : Алерта, 2012. 198 с.
8. Про організацію діяльності органів прокуратури з питань ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, статистики та її аналізу : наказ Генерального прокурора України № 275 від 16 жовтня 2015 року (зі змінами, внесеними наказом Генеральної прокуратури України від 07.09.2016 № 319). URL: http://www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications&_t=rec&id=94102
9. Бабкова В.С. Організаційно-правові проблеми контролю в прокурорській діяльності : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.10. Х., 1998. 17 с.

Abstract views: 88
PDF Downloads: 560
Published
2018-05-03
How to Cite
Bezkrovnyi, Y. A. (2018). Organization of work in the prosecutor’s office in the context of its legislative reform. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2), 47-53. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.02.07