Guarantying of execution of decisions of court about the compensation of tax value-added in Ukraine.

  • Yu. A. Moroz кандидат юридичних наук, адвокат, старший партнер адвокатського об’єднання «FCLEX».
Keywords: tax value-added, compensation of tax value-added, decisions of court, administrative legal proceeding, organs of Government fiscal service of Ukraine, Government treasury service of Ukraine.

Abstract

Іn the article the state of guarantying of implementation of decisions of court is analysed about the compensation of tax value-added. Maintenance of tax dispute is exposed about the compensation of this tax. Objective and subjective factors which influence on implementation of decisions of court are considered. The examples of ambiguousness of judicial practice are resulted on questions the compensation of tax value-added. Author vision is expressed on the improvement of providing of implementation of decisions of court in this sphere, taking into account foreign experience of the separate European countries.

References

1. Податкова система: економіко-правова характеристика податків: [навч. посіб.] / За заг. ред. Ю.М. Лисенкова. Київ, 2007. 191 с.
2. Божко Ю.В. Правові аспекти розгляду податкових спорів в адміністративному судочинстві України : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Запоріжжя, 2014. 20 с.
3. Євсікова О.В. Захист податкових правовідносин в адміністративних судах України : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2012. 20 с.
4. Журавський О.А. Адміністративна юстиція як правовий інститут захисту прав суб’єктів податкових правовідносин : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ірпінь, 2012. 20 с.
5. Андрійчук Ю.А. Правове регулювання відшкодування податку на додану вартість в Україні : дис. …канд.. юрид. наук : 12.00.07 / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2012.
6. Степанко О.І. Судові рішення у податкових спорах в адміністративному судочинстві України : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2014. 20 с.
7. Рекомендації парламентських слухань на тему «Про стан виконання судових рішень в Україні» від 22.05.2013 р. : постанова Верховної Ради України від 27.11.2013. URL: https://www.zakon.rada.gov.ua
8. Про узагальнення практики вирішення адміністративними судами спорів, які виникають у зв’язку з виконанням рішень суду про стягнення коштів, боржником за якими є державний орган або державна установа, підприємство, організація: постанова Пленуму Вищого адміністративного суду України від 29.09.2016 № 13. URL: http://zib.com.ua/ua/print/126435
9. В Україні рівень виконання судових рішень зріс до 18 %. URL: https://economics.unian.ua
10. Про затвердження Порядку взаємодії органів Державної фіскальної служби України та органів Державної казначейської служби України у процесі судового розгляду та виконання рішень суду про бюджетне відшкодування податку на додану вартість та/або пені, нарахованої на заборгованість державного бюджету з відшкодування такого податку, або стягнення митних платежів: наказ Міністерства фінансів України від 09.03.2016 № 343. URL: http://zakon.rada.gov.ua/
11. Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників: постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845 (із змінами). URL: http://zakon.rada.gov.ua/
12. Про гарантії держави щодо виконання судових рішень : Закон України від 05.06.2012 № 4901-VI (із змінами і доповненнями). URL: http://zakon.rada.gov.ua/
13. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України: [автор-упорядник В.П. Тимощук]. Київ, 2003. 496 с.
14. Сборник законодательных актов отдельных государств по административной юстиции. Алматы, 2012. 800 с.
15. О судопроизводстве в административных судах : Закон Польши от 30.08.2002. Законодательный вестник. 2002. № 9. Ст. 1270.

Abstract views: 79
PDF Downloads: 90
Published
2018-05-03
How to Cite
Moroz, Y. A. (2018). Guarantying of execution of decisions of court about the compensation of tax value-added in Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2), 33-41. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.02.05