On the issue of transparency and openness of parliamentary committees in the legislative process.

  • V. V. Kosynskyi провідний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України.
Keywords: public opinion, civil society, legislation, information and communication technologies, e-government, e-democracy, website

Abstract

The article provides a comparative analysis of the level of resource provision of the communications between the Verkhovna Rada of Ukraine committees and the public through the global information network Internet, the use of information and communication technologies in the activity of the Verkhovna Rada of Ukraine committees and their relatiopnships with a civil society.

References

1. Електронне урядування в Україні: аналіз та рекомендації. Результати дослідження / за ред. І.Г. Малюкової. К. : ООО «Поліграф-плюс», 2007. 254 с.
2. Коліушко І.В. Шляхи формування та розвитку взаємодії органів державної влади з громадськістю з метою підвищення ефективності законотворчого процесу в Україні. Матеріали круглого столу «Розширення доступу громадян до законотворчого процесу». К. : Парламентське видавництво, 2006. 63 с.
3. Погорєлова А.І. Розвиток культури парламентаризму в Україні. К. : Парламентське видавництво, 2012. 246 с.
4. Дурдинець В.В., Зайчук В.О., Тацій В.Я. Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності. К. : «Навчальна книга», 2005. 638 с.
5. Копиленко О.Л., Богачова О.В. Законотворчий процес: стан і шляхи вдосконалення. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2010. № 1. С. 5–14.
6. Терлецька І.С. Принципи законопроектування в системі загально правових принципів як головний фактор ефективності вітчизняної законотворчості. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2010. № 3. С. 22–29.

Abstract views: 96
PDF Downloads: 79
Published
2018-05-03
How to Cite
Kosynskyi, V. V. (2018). On the issue of transparency and openness of parliamentary committees in the legislative process. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2), 7-13. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.02.01