Legal basis of prevention’s realization: is the Constitution to be the law on prevention?

  • Yu. D. Batan Odessa Academy of Law
Keywords: legislation; preventive purpose (goal); prevention, preclusion of offenses; avoidance, precaution.

Abstract

This research is devoted to identify the necessity of regulating offenses prevention by a separate act of legislation. The article takes into account the experience of domestic lawmaking and lawmaking in Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Slovenia and Uzbekistan. A quantitative content analysis of the prevention laws in the CIS countries has been made.

References

1. Лекарь А.Г. Профилактика преступлений. М. : Юрид. лит., 1972. 104 c.
2. Картка проекту Закону України «Про профілактику злочинності». URL: goo.gl/LjULxJ
3. Потомська Н.А. Нормативно-правове регулювання профілактики злочинів органами прокуратури та шляхи його вдосконалення. Право і суспільство. 2012. No 4. С. 146–149.
4. Картка проекту Постанови про неприйнятність проекту Закону України «Про профілактику злочинів». URL: goo.gl/AWBS6X
5. Хронологія пленарного засідання Верховної Ради України 23 березня 2000 року. URL: goo.gl/q2pvGy
6. Бандурка О.М. Профілактика злочинності. Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2014. No 1. С. 115–124.
7. Мило видова С.В. Правові засади запобігання адміністративним правопорушенням в Україні: сучасний стан і перспективи вдосконалення. Право і суспільство. 2013. No 4. С. 94–100.
8. Щедрин Н.В. Основы общей теории предупреждения преступности : учеб. пособ. Красноярськ : Краснояр. гос. ун-т, 1999. 58 с.
9. Батан Ю.Д. Вплив превентивного механізму права на неправомірну поведінку. Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані: монографія / за ред. О.В. Козаченка, Є.Л. Стрельцова. Миколаїв : Іліон, 2016. С. 625–642.
10. О профилактике правонарушений : Закон Республики Казахстан No 271-IV. URL: goo.gl/UVJZ8r
11. О профилактике правонарушений : Закон Республики Узбекистан No ЗРУ-371. URL: goo.gl/LbQkA4
12. О профилактике правонарушений в Кыргызской Республике : Закон Кыргызской Республики No 82. URL: goo.gl/RoG7UU
13. Об основах деятельности по профилактике правонарушений: Закон Республики Беларусь No122-З. URL: goo.gl/qCcaHr
14. Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : Федеральный закон No 182-ФЗ. URL: goo.gl/gpwrAq
15. Арзамасцев О.П. Анализ проекта Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». Вестник Пензенского государственного университета. 2015. No 2. C. 48–52.
16. Асанов Ж.К. Десять мер по снижению «тюремного населения». Право и государство. 2013. No 4 (61). С. 78- 81.
17. Карточка законопроекта No 421465-6 «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». URL: goo.gl/Xp9Q7i
18. Рішення Конституційного Суду України від 23 листопада 2017 року No 1-р/2017. URL: goo.gl/Co2w68
19. Голіна В.В., Лукашевич С.Ю., Колодязний М.Г. Державне програмування і регіональне планування заходів запобігання злочинності в Україні / за заг. ред. В.В. Голіни. Х. : Право, 2012. 304 с.
20. Уварова О.О. Принципи права у правозастосуванні: загальнотеоретична характеристика : монографія. Харків : «Друкарня МАДРИД», 2012. 196 с.
21. Ігнатенко І. До питання про екологічну складову при здійсненні благоустрою населених пунктів. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. No 2. С. 69–74.
22. Крестовская Н.Н. Ювенальное право. Одесская школа права. Введение в украинское право / под общ. ред. С.В. Кивалова ; отв. ред. М.В. Афанасьева ; сост. Ю.Д. Батан ; НУ ОЮА. 3-е изд., перераб. и доп. Одесса : Юридична література, 2016. С. 377–385.

Abstract views: 128
PDF Downloads: 76
Published
2018-02-04
How to Cite
Batan, Y. D. (2018). Legal basis of prevention’s realization: is the Constitution to be the law on prevention?. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1(1), 7-13. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.01.01