The Formation and Features of Institutional Basis of Anticorruption Policy of Ukraine

  • O. D. Bereza аспірант кафедри державної політики та суспільного розвитку Національної академії державного управління при Президентові України, державний експерт Апарату Ради національної безпеки і оборони України
Keywords: corruption, preventing and counteraction, anticorruption policy, institutional basis, postindustrial society

Abstract

In the article it is analyzed formation and features of the institutional basis of anticorruption policy of Ukraine. It is noted main groups of anticorruption activity and the characteristics that should have anticorruption institutions. It is made the analysis of functions and activities of working groups and committees activities of which were directed at combating and preventing corruption in different years. It is separately studied activity of the National Anticorruption committee and the Government agent for anticorruption policy and also tasks of the Ministry of justice of Ukraine in the sphere of preventing and counteracting corruption. It is emphasized on insufficient participation of citizens in development and implementation of anticorruption policy. As perspective direction for further scientific studies it is named the issue of activity of the society in anticorruption policy in the postindustrial society.

References

1. Агафонова Т. П. Злоупотребления публичной властью и антикоррупционная политика в современной России: монография / Т. П. Агафонова, И. А. Гдалевич, А. Ю. Мамычев, А. Ю. Мордовцев. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 432 с.
2. Мельник М. І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії). Монографія / М. І. Мельник. – К.: Юридична думка, 2004. – 400 с.
3. Невмержицький Є. В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії: Монографія / Є. В. Невмержицький. – К.: КНТ, 2008. – 368 с.
4. Нижник Н. Р. Теоретичні аспекти державного управління : [монографія] / Н. Р. Нижник, С. П. Мосов. – Чернівці : Технодрук, 2011. – 248 с.
5. Соловйов В. М. Запобігання і протидія корупції в державному управлінні України : монографія / В. М. Соловйов. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 508 с.
6. Поуп Дж. Боротьба з корупцією : елементи системи державної непідкупності / Дж. Поуп. – Рівне: ТОВ «Планета-друк», 2011. – 488 с.
7. Тагарэв Т. Виховання доброчесності та боротьба з корупцією в оборонному секторі. Збірник прикладів (компендіум) позитивного досвіду / [Тодор Тагарєв [та ін.] // Женевський Центр демократичного контролю над збройними силами. – Київ: Defense Express Group, 2010 – 383 с.
8. Міжнародно-правові акти у сфері протидії корупції: Збірник документів. Пер. з іноз. мов / Заг. ред. В. М. Литвина. – К.: Парламентське вид-во, 2012. – 624 с.
9. Про заходи щодо дальшого вдосконалення діяльності Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України [Указ Президента України від 24 бер. 2004 р. № 362/2004 (Указ втратив чинність на підставі Указу № 208/2005 від 8 лют. 2005 р.)] // Офіц. вісник України. – 2004. – 9 квіт. (№ 12). – С. 69.
10. Про боротьбу з корупцією [Закон України від 5 жов. 1995 р. № 356/95-ВР (Закон витратив чинність на підставі Закону № 1506-VI від 11 черв. 2009 р.)] // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – 22 серп. (№ 34). – Ст. 266.
11. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 листопада 2005 року «Про утворення Міжвідомчої комісії Ради національної безпеки і оборони України з комплексного вирішення проблем у сфері боротьби з корупцією» [Указ Президента України від 28 груд. 2005 р. № 1865/2005] // Офіц. вісник України. – 2006. – 11 січ. (№ 52). – С. 311.
12. Про затвердження Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики [постанова Кабінету Міністрів України від 24 квіт. 2009 р. № 410 (постанова втратила чинність на підставі постанови КМ № 1126 від 2 лис. 2011 р.)] // Офіц. вісник України. – 2009. – 15 трав. (№ 33). – С.76.
13. Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України [Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лис. 2011 р. № 1126] // Офіц. вісник України. – 2011. – 11 лис. (№ 85). – С. 46.
14. Питання запобігання та виявлення корупції [Постанова Кабінету Міністрів України від 4 вер. 2013 р. № 706] // Офіц. вісник України. 2013. – 11 жовт. (№ 76). – С. 261.
15. Про засади запобігання і протидії корупції [Закон України від 7 квіт. 2011 р. № 3206-ІV] // Офіц. вісник України. – 2011. – 20 черв. (№ 44). – С. 9.
16. Четвертий додатковий звіт про виконання рекомендацій Україною за результатами Спільних Першого і Другого раундів оцінювання, затверджений на 63-му пленарному засіданні GRECO: [Електронний ресурс] // М-во юстиції України: офіц. веб-сайт. – 2014. – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/anti_corruption_grecorep.
17. Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки [Постанова Кабінету Міністрів України від 12 лис. 2011 р. № 1240] // Офіц. вісник України. – 2011. – 12 груд. (№ 94). – С.128.
18. Про внесення зміни до Указу Президента України від 5 жовтня 2011 року № 964 [Указ Президента України від 5 чер. 2014 р. № 499/2014] // Офіц. вісник України. – 2014. – 20 чер. (№ 47). – С. 22.
19. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України [Закон України від 13 трав. 2014 р. № 1261-VII] // Відом. Верхов. Ради України. – 2014. – 11 лип. (№ 28). – Ст. 2253.

Abstract views: 29
PDF Downloads: 54
Published
2014-09-02
How to Cite
Bereza, O. D. (2014). The Formation and Features of Institutional Basis of Anticorruption Policy of Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (4), 116-122. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/677