Аbout the need of introduction of criminal liability for violation of legislation in the sphere of public procurement

  • V. V. Daragan кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
Keywords: criminal liability, bidding committee, public procurement, legislation, crime

Abstract

In the article the issue of feasibility of introducing the principle to the Criminal Code of Ukraine that provides the liability for persons who are the part of the bidding committee for violation f legislation in the sphere of public procurement is considered. A content of criminal law principle to complement its the Criminal Code of Ukraine is proposed.

References

1. Україна: економічний огляд [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/ukraine/ ua-macro-april-2014-uk.pdf.
2. Дорожня карта для термінових макроекономічних та структурних реформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldbank.org/ content/dam/Worldbank/document/eca/ukraine/ua-focus-april-2014-uk.pdf.
3. Уряд звернеться до Парламенту невідкладно проголосувати законопроект про держзакупівлі, який відповідає європейським стандартам [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/ article?art_id=247132124.html.
4. Легализация (отмывание) доходов, полученных в результате хищения бюджетных средств и злоупотребления должностными полномочиями руководителями организаций с государственной долей участия [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eurasiangroup.org/ru/restricted/ embazzelment_rus.doc.
5. Количество коррупционных преступлений в сфере госзакупок в Казахстане с каждым годом только растет – финпол [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inform.kz/rus/article/2547107.
6. Через відкати на держзакупівлях бюджет втратить 35-40 млрд. грн. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.finance.ua/ua/1/0/ all/2009/ 09/14/171106.
7. Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года № 68 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// http://kenesh.kg/RU/Articles/7307-UGOLOVNYJ_KODEKS_ KYRGYZSKOJ_RESPUBLIKI_v_red_ZKR_10_ot_1032012g.aspx.
8. Уголовный кодекс дополнят статьями за нарушение законодательства о госзаказе [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: http://www.pro-goszakaz.ru/forum/forum81/topic274/.
9. Куатова А. С. Проблемы квалификации преступлений в сфере государственных закупок в Республике Казахстан [Електронний ресурс] / А. С. Куатова. – Режим доступу: http://ores.su/index.php/-3152013/372-2013-03-20-15-45-32.
10. Скалозуб Л. П. Деякі проблеми законодавчого забезпечення при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти / Л. П. Скалозуб, В. І. Василинчук // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) . – 2007. – № 16. – С. 212–220.
11. Сливенко В.Р. Оперативно-розшукова протидія злочинам у сфері державних закупівель: дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / Сливенко Вадим Роландович. – К., 2012. – 274 с.
12. Про здійснення державних закупівель: Закон України від 10.04.2014 № 1197-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/conv.
13. Василинчук В. І. Удосконалення кримінальної відповідальності за злочини у сфері державних закупівель / В. І. Василинчук, В. Р. Сливенко // Науковий вісник НАВС : наук.-теорет. журн. – 2014. – № 1. – С. 112–119.
14. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.
15. Дараган В. В. Деякі питання кваліфікації незаконних дій осіб, які входять до складу комітету з конкурсних торгів під час проведення державних закупівель / В. В. Дараган // Кримінальні проступки: теоретичне підґрунтя та шляхи вдосконалення законодавства України: матеріали всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Луганськ, 18-28 бер. 2013 р.; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2013 – С. 41–44

Abstract views: 35
PDF Downloads: 72
Published
2014-09-02
How to Cite
Daragan, V. V. (2014). Аbout the need of introduction of criminal liability for violation of legislation in the sphere of public procurement. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (4), 86-90. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/671