Problems of Modernization of Constitutional Forms of Direct Democracy in Ukraine

  • О. О. Danylyak кандидат наук з державного управління, завідувач сектору державної правової політики відділу політичних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень
  • V. S. Karavaiev кандидат політичних наук, старший консультант сектору державної правової політики відділу політичних стратегій Національного інституту стратегічних досліджень
Keywords: Constitution of Ukraine, direct democracy, the popular veto, the popular legislative initiative

Abstract

The article deals with the possibilities for refinement of existing and introductions of new forms of direct democracy (the popular veto and the popular legislative initiative), proposed by the Constitutional Assembly in the draft of the Concept of amending the Constitution of Ukraine. Based on the analysis of the Constitution of Ukraine, constitutional acts of the European Union and decisions of the Constitutional Court of Ukraine in this area outlines the problems that may arise during the legislative consolidation of new forms of direct democracy in the Basic Law of Ukraine.

References

1. Проект Концепції внесення змін до Конституції України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cau.in.ua/ua/news/id/dlja-shirokogo-gromadskogo-obgovorennja-792/.
2. Рішення Конституційного Суду України у справі про прийняття Конституції та законів України на референдумі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-08.
3. Конституция Латвийской Республики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.satv.tiesa.gov.lv/?lang=3&mid=8.
4. The Constitution of the Italian Republic [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf.
5. Danmarks Riges Grundlov [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.grundloven.dk/.
6. Каплан Ю. Проблеми та перспективи реалізації конституційних засад прямої демократії в Україні на загальнодержавному рівні. Аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/Monitor/april08/5.htm.
7. Законотворчість : Участь громадськості у законодавчому процесі / Шкарлат Ю.Г., Євгеньєва А.М.; Загальна редакція : Рахімкулов Е.Р. – К., 2008. – С. 17.
8. Передвиборна програма політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» // Центральна виборча комісія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/WP502?pt001f01=900&pf7171=52.
9. Передвиборна програма політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка» / Центральна виборча комісія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/WP502?pt001f01=900&pf7171=55.
10. Передвиборна програма Комуністичної партії України / Центральна виборча комісія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/WP502?pt001f01=900&pf7171=11.
11. Treaty establishing a Constitution for Europe [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:310:FULL:EN:PDF.
12. Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12007L:EN:HTML.
13. Референдуми в Європейському Союзі / О. Д. Чебаненко, О. Ю. Грищук, Н. В. Колодяжна, А. Євгеньєва ; За ред. Д. С. Ковриженка. – К. : ФАДА, ЛТД, 2007. – 186 с.
14. Оніщук М. В. Законодавчі референдуми і законодавча референдна демократія : теоретико-методологічні та нормопроектні аспекти / М. В. Оніщук // Економіка та право. – 2009. – № 3 (25). – С. 5–10.

Abstract views: 19
PDF Downloads: 40
Published
2014-09-02
How to Cite
DanylyakО. О., & Karavaiev, V. S. (2014). Problems of Modernization of Constitutional Forms of Direct Democracy in Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (4), 30-35. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/630