. Raising the issue of territorial community legislative regulation improvement

  • Y. V. Danyliuk кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору законопроектних робіт Інституту законодавства Верховної Ради України
Keywords: legislative regulation, territorial community, local self-government, draft law

Abstract

This article highlights the issues of legislative regulation improvement of rights of territorial communities considering local self-government. The basic positions of leading international institutions in this sphere are being studied. The laws «On cooperation of local communities» (registration № 4756) and «On the right of local communities to unite» (registration № 3849) are being analyzed.

References

1. Камінська Н. В. Європейська система місцевого і регіонального самоврядування (міжнародно-правові засади становлення, функціонування та розвитку) : автореф. дис. д-ра юрид. наук : спец. 12.00.11 «Міжнародне право» / Н. В. Камінська. – К., 2014. – 37 с.
2. Фролов О. О. Принцип державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування в Україні: конституційно-правове регулювання і практика реалізації : автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» / О. О. Фролов. – Х., 2013. – 18 с.
3. Бондаренко І. О. Комунальна власність як матеріальна основа місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» / І.О. Бондаренко. – Одеса, 2013. – 17 с.
4. Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного другої і третьої сесій Верховної Ради України шостого скликання) / За заг. ред. В.О. Зайчука. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2009. – 300 с.

Abstract views: 25
PDF Downloads: 54
Published
2014-09-02
How to Cite
Danyliuk, Y. V. (2014). . Raising the issue of territorial community legislative regulation improvement. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (4), 25-30. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/629