Regulatory support of the State Cultural Heritage Register formation and ways of its improvement in Ukraine

  • I. M. Myshchak доктор історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу європейського права та міжнародної інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради України
Keywords: : State Cultural Heritage Register, Ministry of Culture of Ukraine, regulatory support, law, decree

Abstract

The article deals with the regulatory support of the State Cultural Heritage Register formation, calls attention to the existing shortcomings and suggests possible amendments to the valid law.

References

1. Мищак І. М. Конституційно-правове забезпечення охорони культурної спадщини в Україні / І. М. Мищак // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2013. – № 3. – С. 31 – 37.
2. Список пам’ятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави : Затверджено постановою Ради Міністрів Української РСР від 24 серпня 1963 року № 970 у редакції від 19.10.2012 р. // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/970-63-п
3. Основи законодавства України про культуру : Закон України від 14.02.1992 р. № 2117-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 21. – Ст. 294.
4. Положення про Державний реєстр національного культурного надбання : Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1992 р. № 466 // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-92-п
5. Про Національний архівний фонд та архівні установи : Закон України від 24.12.1993 р. № 3814-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 15. – Ст. 86.
6. Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 27.01.1995 р. № 32/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 7. – Ст. 45.
7. Про музеї та музейну справу : Закон України від 29.06.1995 р. № 249/95-ВР // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-вр
8. Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей : Закон України від 21.09.1999 р. № 1068-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 48. – Ст. 405.
9. Про охорону культурної спадщини : Закон України від 08.06.2000 р. № 1805-III у редакції від 19.04.2014 р. // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/1805-14
10. Методика і критерії виявлення і включення унікальних документальних пам’яток Національного архівного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання : Затверджено наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України та Національної академії наук України від 19.11.1998 р.№ 73/298 // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0801-98
11. Порядок занесення унікальних пам’яток Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання : Затверджено Наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2001 р. № 653 // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0144-02
12. Інструкція про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання : Затверджена наказом Міністерства культури і мистецтв України від 20.11.2001 р.№ 708 // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1027-01
13. Порядок утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів : Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1004 // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1004-2007-п
14. Про культуру : Закон України від 14.12.2010 р. № 2778-VI у редакції від 01.04.2014 р. // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/2778-17
15. Державний реєстр національного культурного надбання (ДРНКН) // Портал НБУВ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/fond/register/register.html

Abstract views: 106
PDF Downloads: 445
Published
2014-09-02
How to Cite
Myshchak, I. M. (2014). Regulatory support of the State Cultural Heritage Register formation and ways of its improvement in Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (4), 19-24. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/628