Influence of the tax policy of the authorities in Galicia in the middle of the 19th – beginning of the 20th centuries on hunting and fishing.

  • O. R. Protsiv кандидат наук з державного управління, головний спеціаліст Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Abstract

The public authorities of Galicia issued a number of legal acts regulating taxation to regulate the organization of hunting and fishing. The level of taxation of products of hunting and fishing in the realization of game and fish, taxation of hunting and fishing rights, taxation of hunting dog species is covered. A historical analysis of the taxation of hunting and fishing products of Galicia from the fifteenth century was conducted. A comparative analysis of taxes on hunting and domestic animals has been carried out. The law enforcement of the Galician state administration bodies in the implementation of the requirements of the tax legislation is analyzed. The Galician Hunting Society and political institutions’ influence on processes that influenced the size of taxation and the practice of law enforcement was illustrated.

References

1. Rożyński F., Dr. E. Schechtel Ekonomiczne znaczenie łowiectwa dla naszego kraju. – Warzsawa :Nakładem polskiego towarzystwa łowieckeigo, 1921.
2. Uregulowanie obrotu niektórymi gatunkami dziczyzny // Gazeta lwowska. – 1917. – № 99. – 1 maja. – S. 4.
3. Zmiana dotychczasowej organicyi i zalrresu działania kraj. Urzedu gospodarczego i Sekcyi IІІ. c. k. Namiestnictwa. 26.04.1917 // Gazeta lwowska. – 1917. – № 96. – 27 kwietnia . – S. 1.
4. Dziennik ustaw i rozporządzeṅ krajowych dla Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkim Księstwem Krakowskiem. – Kraków, 1915. – S. 49.
5. Kronika // Łowiec. – 1916. – № 21–22. – S. 72–75.
6. Rozporzątlzenie c. k. Namestnika w Galicji z dnia 4 czerwca 1917 7055/AD // Gazeta lwowska. – 1917. – № 136. – 17 czerwca . – S. 7.
7. Dziennik ustaw i rozporządzeṅ krajowych dla Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkim Księstwem Krakowskiem. – Lwów, 1917. – S. 481–483.
8. Dziennik ustaw państwa dla królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych. – Wiedeń, 1909. – S. 238.
9. Rozporządzenie c· k. Namiestnika w Galicyi z 6 października 1918 L. 50881/B. I. którem wydajesie zarządzenia wykonawcze do rozporządzenia r. k. Urzendu dla wyżywienia ludności z dnia 7 lipca 1918 Dz. u. p. N. 252 w przedmiocie uregulowania obrotu pewnymi gatunkami zwierzyny. // Gazeta lwowska. – 1918. – № 239. – 20 pażdziernika. – S. 6.
10. Rozporządzenie Wydziału Aprowizacyjnego Komisyi Rządzącej z dnia 12 lutego 1919 r., wydanew porozumieniu z interesowanymi Wydziałami o wprowadzeniu wolnego obrotu pewnymi artykułami na ooszarze działalności K. R. // Gazeta lwowska. – 1919. – № 72. – 28 marca. – S. 1.
11. L. M. 38.477/19/XVII. zarząd gminy król. stol. Miasta Lwowa. Taryfa maksymalna cen artykułów żywności oraz wynagrodzenia za robociznę i przewóz w obrębie miasta Lwowa, ważna od 10 сezerwca 1919. // Gazeta lwowska. – 1919. – № 138. – 17 czerwca. – S. 7.
12. Dziennik ustaw państwa dla królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych. – Wiedeń, 1917. – S. 270.
13. Zwierzyna niemiecka dla ententy. // Gazeta lwowska. – 1921. – № 88. – 19 kwietnia. – S. 4.
14. Państwowa taryfa maksymalna i inne przepisy obrotu rybami Rozporządzenie ministra rolnictwa w porozumieniu z interesowanemi ministerstwami z 19 października 1914 r., dotyczące uregulowania obrotu rybami słodkowodnemi.// Okólnik. – 1917. – № 1. – S. 43.

Abstract views: 64
PDF Downloads: 78
Published
2017-12-14
How to Cite
Protsiv, O. R. (2017). Influence of the tax policy of the authorities in Galicia in the middle of the 19th – beginning of the 20th centuries on hunting and fishing. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 167-172. https://doi.org/10.32886/instzak.2017.06.25