. State of the Regulatory Support of Public Administration in the Field of Fire Safety in Ukraine

  • M. V. Andrienko кандидат історичних наук
Keywords: fire safety, field of fire safety, public administration, regulatory support

Abstract

The article substantiates the urgency of research regarding the aspects of the regulatory support of the state administration in the field of fire safety in Ukraine in terms of implementation of organization and coordination effects on each and every component of the aforesaid field.

References

1. Пожежна безпека в Україні. Нормативна база / упорядник О. М. Роїна. – [2-ге видання]. – К. : КНТ, 2006. – 360 с.
2. Про заходи щодо виконання Закону України «Про пожежну безпеку»: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р. №508 [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://budstandart.ua/read/document_body/id/3096948.
3. Про затвердження Положення про добровільні пожежні дружини (команди) та Типового положення про пожежно-технічну комісію: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 27 вересня 1994 р. №521 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG458.html.
4. Про затвердження Положення про сільську пожежну охорону: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 17 листопада 1994 р. № 626 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0296-94.
5. Про затвердження Державної програми забезпечення пожежної безпеки на 1995-2000 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1995 р. № 238 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/norm_akt/source-КМУ/type-Постанова/238-95-п-03.04.1995.htm.
6. Типове положення про відомчу пожежну (пожежно-сторожову) охорону / Пожежна безпека в Україні / упоряд. О. М. Ройна. – К. : КНТ, 2006. – С. 168–173.
7. Про введення в дію Правил пожежної безпеки в Україні: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 22 червня 1995 р. № 400 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1033.119.3&nobreak=1.
8. Конституція України (із змінами). – Харків : «ФОЛІО», 2006. – 48 с.
9. Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру: Постанова Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 р. № 1198 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1059.965.7&nobreak=1.
10. Ліпинський В. В. Правове забезпечення пожежної безпеки в Україні: [навчальний посібник] / В. В. Ліпинський; за заг. ред. д.ю.н., проф. С. В. Пєткова. – 2011. – 184 с.
11. Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р. № 870 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/870-2002-п.
12. Про заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій: Указ Президента України від 27 січня 2003 року № 47/2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mns.gov.ua.
13. Про внесення змін до Положення про Державний департамент пожежної безпеки: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2010 р. № 1016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до док.: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP041016.html.
14. Законодавче забезпечення техногенної та природної безпеки / Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2004 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// mns.gov.ua/content/annual_report_2004.html.
15. Законодавче забезпечення техногенної та природної безпеки / Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2005 році. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mns.gov.ua/content/annual_report_2005.html.
16. Нормативно-правове забезпечення техногенної та природної безпеки / Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2006 році [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://mns.gov.ua/content/annual_report_2006.html.
17. Нормативно-правове забезпечення техногенної та природної безпеки / Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2009 році [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://mns.gov.ua/content/annual_report_2009.html.
18. Нормативно-правове забезпечення у сфері цивільного захисту / Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2011 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mns.gov.ua/content/nasdopovid2011.html.
19. Про Державну програму перетворення військ Цивільної оборони України, органів і підрозділів державної пожежної охорони в Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту на період до 2005 року: Указ Президента України від 19 грудня 2003 року № 1467/2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1467/2003.
20. Про Положення про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи: Указ Президента України від 10 жовтня 2005 р. № 1430/2005 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mns.gov.ua/news/167.html.
21. Про затвердження Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 р. № 590 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/590-2012-п/print1392565236937659.
22. Питання Державної інспекції техногенної безпеки України: Указ Президента України від 6 квітня 2011 року № 392/2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://president.gov.ua/documents/13361.html.
23. Кодекс цивільного захисту України: закон від 2 жовтня 2012 р. №5403-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/page7.
24. Про деякі заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 24 грудня 2012 р. №726 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/U726_12.html.
25. Питання спрямування та координації діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2014 р. № 120 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/kmu/control/uk/cardnpd.

Abstract views: 36
PDF Downloads: 203
Published
2014-12-25
How to Cite
Andrienko, M. V. (2014). . State of the Regulatory Support of Public Administration in the Field of Fire Safety in Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 90-95. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/528