Modernization of education and science as an object of state administration: a competitive advantage for Ukraine

  • V. Ye. Vorotin доктор наук з державного управління, професор, академік АЕН України, в. о. завідувача відділу комплексних проблем державотворення Інституту законодавства Верховної Ради України.
Keywords: education and science, modification and modernization, society and knowledge economy, mechanisms and tools of public administration.

Abstract

The article is devoted to the research of the current state of the sphere of education and science and directions of its modification. The main directions of formation of a new paradigm of knowledge society and economy of knowledge and the process of modernization of the sphere of education and science as an object of public administration in Ukraine are analyzed

References

1. Генріх Бортіс. Інституції, поведінка, та економічна теорія. Внесок до класико-кейнсіанської політичної економії / Генріх Бортіс. – К, 2007. – 560 с.
2. Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми та шляхи вирішення : матеріали парламентських слухань у Верховній Раді України 1 червня 2016 року // Верховна Рада України, Комітет з питань науки і освіти. – К. : Парлам. вид-во, 2016. – 320 с.
3. Воротіна Л. І. Звіт про діяльність Спілки економістів України за 2016 рік / Л. І. Воротіна та ін. – К., 2017. – С. 270.

Abstract views: 115
PDF Downloads: 114
Published
2017-12-01
How to Cite
Vorotin, V. Y. (2017). Modernization of education and science as an object of state administration: a competitive advantage for Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 153-160. https://doi.org/10.32886/instzak.2017.06.23