Foreign Policy of Ukraine within a Context of Peaceful Settlement of Arab-izraeli Conflict: Legal Aspects

  • Bani-Nasser Fadi. аспірант кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Keywords: Middle East, Arabic-Israeli conflict, peaceful settlement of conflicts, foreign policy of Ukraine, national security, system of international universal security, armed conflict etc

Abstract

In article the main directions of Ukraine’s foreign policy within a context of peaceful settlement of Arabic-Israeli conflict in the Middle East are examined. As is well-known, this conflict poses a serious threat on the global and regional levels.
Taking Ukraine’s dependence on export energy resources into account, it is important to conduct steady monitoring of the situation in this region with the aim to make informed state decisions in energy and economic spheres.

References

1. Міжнародне безпекове середовище: виклики і загрози національній безпеці України. / За загальною ред. К. А. Кононенка – К. : НІСД, 2013. – 64 с.
2. Швед В. І. Близькосхідні пріоритети зовнішньої політики України / В. І. Швед // Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки / За ред. А. С. Гальчинського. – К. : НІСД, 2003. – 222 c.
3. Про участь Міністра закордонних справ України А. Зленка в офіційному візиті Президента України до Сирії, Лівану, Йорданії. Прес-реліз брифінгу з актуальних питань зовнішньої політики від 30 квітня 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //www.mfa.gov.ua/information/?press/ foreign/2002/04/30.html
4. Веселовський А. У світлі ісламської альтернативи. Східне Середземномор’я: регіональна система підвищеної небезпечності / А. Веселовський // Політика і час. – 2003. – № 3–4. – С. 25–34.
5. Захарченко А. Н. Позиция Украины в отношении урегулирования арабо-израильского конфликта (2000 – 2006 гг.) / А. H. Захарченко // Арабсько-ізраїльський конфлікт: проблеми врегулювання на сучасному етапі : зб. статей / А. М. Захарченко. – Одесса : Фенікс, 2009. – 240 с.
6. Скороход Л. И. Украина и Ближний Восток / Скороход Л. И., Скороход Ю. С. // Ближний Восток и современность. – 2001. – № 11.
7. Парахонський Б. О. Південні дивіденди. Сучасна політична ситуація на Близькому Сході та стратегічні інтереси України / Б. О. Парахонський // Політика і час. – 1998. – №10. – С. 43–51.
8. Волович О. О. Концептуальні засади близькосхідної політики України. Проект. – [Електронний ресурс] / О. О. Волович. – Режим доступу: www.niss.od.ua/p/337.doc
9. Волович О. О. Близькосхідний напрямок зовнішньої політики України / О. О. Волович // Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження академіка О. Пріцака. – К., 1999.
10. Коппель О. А. Деякі питання розвитку відносин України з державами Близького Сходу / Коппель О. А., Пархомчук О. С. // Питання нової та новітньої історії. – 1995. – Вип. 41. – 1995. – С. 135–142.
11. Литвин I. Зважаючи на особливості регіонів / І. Литвин // Політика і час. – 1996. – № 11. – С. 18–21.
12. Резолюція 3236 Генеральної Асамблеї ООН від 25 листопада 1974 року про невід’ємні права палестинського народу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.personal.in.ua/article.php?ida=72
13. Україна – Близький Схід. Візит делегації МЗС України на чолі з заступником МЗС України К. Грищенком // Політика і час. – 1997. – № 1. – С. 90–98.
14. Киев не ведёт двойной игры на Ближнем Востоке, заверяет Виктор Нагайчук // День. – 2001. – 18 декабря.
15. Захарченко А. Н. Украина и ближневосточный мирный процесс в 1990-е гг.: цели и возможности / А. Н. Захарченко // Вестник Одесского национального университета. – 2003. – Том 8. – Вып. 9. – С. 734–739.
16. Івченко О. Україна в системі міжнародних відносин: Історична ретроспектива та сучасний стан / О. Івченко. – К. : РІЦ УАННП, 1997. – 686 с.
17. Коментар Прес-служби МЗС України щодо можливої участі нашої держави в міжнародних силах з підтримання миру на півдні Лівану від 28 липня 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.mfa.gov.ua/information/?press/foreign/2006/06/28.html
18. Кочубей Ю. М. Україна і проблеми Близького і Середнього Сходу / Ю. М. Кочубей // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2002. – Вип. 7. – С. 206–209.
19. Україна на міжнародній арені. Збірник документів і матеріалів 1991–1995. Т. – К. : Юрінком Iнтер, 1998.
20. Щодо сучасних тенденцій розвитку ситуації на Близькому Сході. Аналітична записка // Офіційний сайт Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1020/

Abstract views: 43
PDF Downloads: 617
Published
2014-12-25
How to Cite
Fadi., B.-N. (2014). Foreign Policy of Ukraine within a Context of Peaceful Settlement of Arab-izraeli Conflict: Legal Aspects. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 51-57. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/490