International Law Regime of Human Rights Protection in Internal Armed Conflicts

  • R. V. Alyamkin кандидат юридичних наук, завідувач сектору практики законотворчості зарубіжних країн відділу теорії та практики законотворчої діяльності Інституту законодавства Верховної Ради України
Keywords: non-international armed conflict, the Geneva Conventions of 1949, Human Rights, elementary considerations of humanity

Abstract

The article highlights the relationship between the rules and principles of international human rights law and international humanitarian law applicable in armed conflicts of non-international character. The provisions of the key documents in the field of international humanitarian law related to armed conflicts of non-international character have been analyzed. In addition, the nature of interrelation between the international human rights law and international humanitarian law related to armed conflicts of non-international character.

References

1. Fleck D. The Handbook of International Humanitarian Law – Second Edition / Dieter Fleck. – Oxford : Oxford University Press, 2008. – 770 p.
2. Статут Організації Об’єднаних Націй від 26.06.1945 року // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/995_010/conv
3. The Law of Armed Conflict: Basic Knowledge // ICRC Official Web-Site [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/law1_final.pdf
4. Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих в діючих арміях; Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих і осіб, що потерпіли в корабельних аваріях, зі складу збройних сил на морі; Конвенція про поводження з військовополоненими; Конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року.
5. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру (Протокол II), від 8 червня 1977 року // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/995_200
6. Протокол про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших пристроїв з поправками, внесеними 3 травня 1996 року (Протокол II з поправками, внесеними 3 травня 1996 року), що додається до Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що наносять надмірні пошкодження або мають невибіркову дію // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_310
7. Конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення 1997 року // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_379
8. Строителев А. Принципы права вооруженных конфликтов и их использование / А. Строителев // Обозреватель. – 2012. – № 7. – С. 15.
9. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 року // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043/conv
10. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 року // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004
11. Case of Lawless v. Ireland, Judgement of 1 July 1961. – E.C.H.R. // ECHR Official Web-Site [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001-57518?TID=gzlzquysni
12. Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, ICJ Reports, 1996 // ICJ Official Web-site [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.icj-cij.org/docket/files/95/7497.pdf

Abstract views: 152
PDF Downloads: 845
Published
2014-12-25
How to Cite
Alyamkin, R. V. (2014). International Law Regime of Human Rights Protection in Internal Armed Conflicts. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 47-51. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/489