Legal Application Problems of Financing of Free Judicial Assistance in Ukraine

  • D. M. Sirosh здобувач Київського міжнародного університету
Keywords: free judicial assistance, financing, problem questions of financing, budgetary charges, protected charges.

Abstract

In the article, monitoring of problems is carried out in the process of financing of free judicial assistance in Ukraine. The tendency of forward permission of basic problem of this process – sufficiency and timeliness of payment of services and compensation of charges of subjects, rendering a free judicial assistance is marked. At the same time, problem questions are selected and their theoretical classification is offered. Author opinion is outspoken concerning directions of overcoming of the outlined problems.

References

1. Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 02.06.2011 р. № 3460–VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577 (із змінами і доповненнями).
2. Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50 – 51. – Ст. 572.
3. Пукач О. Суспільна послуга як об’єкт фінансового забезпечення державного бюджету та місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / О. Пукач. – Режим доступу : http://sophus.at.ua/publ.
4. Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах : Закон України від 20.12.2011 р. №4191-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 29. – Ст. 343.
5. Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу : Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 р. № 130 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www. zakon.rada.gov.ua.
6. Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу : постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 р. № 465 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.
7. Щодо стану розрахунків з адвокатами за надану безоплатну правову допомогу : лист Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги № 25-528 від 18.05.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://legalaid.gov.ua.
8. Про затвердження Державної цільової програми формування системи безоплатної правової допомоги на 2013-2017 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 р. № 394 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua.
9. Про Державний бюджет на 2014 рік : Закон України від 16.01.2014 р. № 719–VIІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon.rada.gov.ua.
10. Міністерство юстиції України пропонує Уряду посилити фінансову мотивацію адвокатів за надання якісної безоплатної вторинної правової допомоги [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://legalaid.gov.ua.

Abstract views: 19
PDF Downloads: 79
Published
2014-12-25
How to Cite
Sirosh, D. M. (2014). Legal Application Problems of Financing of Free Judicial Assistance in Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 42-46. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/488