Fomishina V. M. Strategic imperatives of development of international economic relations of Kherson region economy.

  • L. M. Naumova доктор економічних наук, професор, професор кафедри зовнішньоекономічної діяльності Херсонського національного технічного університету.
  • V. M. Fomishina доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної діяльності Херсонського національного технічного університету.

Abstract

In the article the peculiarities, strengths and weaknesses of the economy of Kherson region are investigated. The problems and prospects of development of international economic relations of enterprises of the region are considered. The system of measures for stimulation of international economic relations of the economy of Kherson region is offered.

References

1. Гришова І. Ю. Економіко-політичні конфлікти на сучасному етапі [Текст] / І. Ю. Гришова, О. Б. Наумов, О. О. Давидюк // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – Том 1. – № 2. – С. 36–49.
2. Жиляєв І. Б. Інституційні детермінанти й стратегічні напрямки економічного розвитку національного господарства / І. Б. Жиляєв, О. Б. Наумов, Л. М. Наумова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 5. – С. 89–95.
3. Безчасний Л. Тенденції на свтовому ринку капіталів та їх вплив на інвестиційну діяльність в Україні / Л. Безчасний, С. Онишко // Економіка України. – 2001. – С. 4–12.
4. Кваша С. М. Зовнішньоекономічна діяльність АПК України: стан, стратегія і тактика : Монографія / С. М. Кваша. – К. : ЗАТ «Ніч лава», 2000. – 252 с.
5. Мазаракі А. А. Причорноморський регіон України в економічному просторі Чорноморського економічного співробітництва / А. А. Мазаракі, Є. М. Воронова // Экономические инновации. – Выпуск 10: Тенденции глобализации и регионализации социально-экономического развития (экономические трансформации, экономика и экология). Сборник научных работ. – Одесса : Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2001. – С. 11–14.
6. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
7. Офіційний сайт Херсонської обласної державної адміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oda.kherson.ua
8. Наумов О. Концепція регіональної інвестиційної програми Херсонської області / О. Наумов, І. Бігун // Економіка України. – 2004. – № 2. – С. 28–33.
9. Наумов О. Б. Стратегічні вектори державного регулювання агропромислового виробництва: інструменти та методи консолідації ресурсів розвитку / О. Б. Наумов, Л. М. Наумова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2017. – № 4. – С. 93–100.
10. Gryshova I. Competitive position stability of agricultural sector of Ukraine at internal and external markets / І. Ю. Гришова, О. В. Митяй, В. В. Кужель // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 3(177) – С. 66–73.
11. Gryshova I. Modern Technologies in Public Administration Management: A Comparison of Estonia, India and United Kingdom / Gryshova, I.; Strielkowski, W.; Kalyugina, S. // Administratie si Management Public. – 2017. – (28). – P. 174–185.

Abstract views: 71
PDF Downloads: 278
Published
2017-11-15
How to Cite
Naumova, L. M., & Fomishina, V. M. (2017). Fomishina V. M. Strategic imperatives of development of international economic relations of Kherson region economy. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 129-135. https://doi.org/10.32886/instzak.2017.06.19