Reforms of judicial system in Poland: possibility for using in Ukraine.

  • O. V. Brynzanska – кандидат юридичних наук, науковий консультант відділу узагальнення судової практики та організаційно-методичної допомоги судам нижчого рівня Науково-експертного управління Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Keywords: judicial system, judicial power, judicature, European integration

Abstract

Рrerequisites for reforms of judicial system in Poland and basic factors which predetermined a formation of judicial institutions are explored. The judicial reforms in time of preparation of Poland to European integration and transformation of national legislative to European norms are disclosed. A possibility for using the experience of Poland in Ukraine is considered.

References

1. Стратегія реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015 – 2020 роки : схвалено Указом Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/276/2015/print1478609288797774
2. Кравчик М. Б. Реформування судової системи як важлива складова європейської інтеграції України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10 / Н. Б. Кравчик ; Львівський університет бізнесу і права. – Л., 2015. – 217 с.
3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970780483
4. Prawo o ustroju sądów powszechnych z 27 lipca 2001 r. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010981070
5. Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20022402052
6. Нор В. Національна рада судівництва Республіки Польща: етапи становлення та діяльності [Електронний ресурс] / В. Нор, С. Білостоцький // Вісник Львівського університету. Сер. : Юридична. – 2013. – Вип. 57. – С. 361–376. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2013_57_47
7. Kovalska D. Reforma sądownictwa. Co dokładnie ma się zmienić w sądach? [Електронний ресурс] / D. Kovalska. – Режим доступу: http://www.polskatimes.pl/fakty/polityka/a/reforma-sadownictwa-co-dokladnie-ma-sie-zmienic-w-sadach,12275916/
8. Krześnicki M. Reforma wymiaru sprawiedliwości 2017 [Електронний ресурс] / M. Krześnicki. – Режим доступу: https://bezprawnik.pl/reforma-wymiaru-sprawiedliwosci-2017/
9. Gersdorf М. Niemieccy sędziowie krytykują polską reformę wymiaru sprawiedliwości [Електронний ресурс] / М. Gersdorf. – Режим доступу: https://www.wprost.pl/reforma-sadownictwa-2017/10090551/niemieccy-sedziowie-krytykuja-polska-reforme-wymiaru-sprawiedliwosci.html
10. Klich B. Sejm uchwalił prezydenckie projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa [Електронний ресурс] / B. Klich. – Режим доступу: http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/312089917-Sejm-uchwalil-prezydenckie-projekty-ustaw-o-Sadzie-Najwyzszym-i-Krajowej-RadzieSadownictwa.html
11. Przymusiński B. Pracownicy sądu mają być lojalni wobec rządu [Електронний ресурс] / B. Przymusiński. – Режим доступу: https://wiadomosci.wp.pl/pracownicy-sadu-maja-byc-lojalni-wobec-rzadu-kuriozum-616242974 9184129a

Abstract views: 70
PDF Downloads: 332
Published
2013-12-13
How to Cite
Brynzanska, O. V. (2013). Reforms of judicial system in Poland: possibility for using in Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 104-109. https://doi.org/10.32886/instzak.2017.06.16