On scienti ic developed of questions of participation of organs of state inancial control in the administrative deliktual process of Ukraine.

  • Ye. S. Moroz аспірант Університету сучасних знань.
Keywords: agency of state financial control, administrative deliktual process, realization are in matters about administrative offences of financial control, and dissertation researches, scientific developed.

Abstract

In the article the state of scientific developed of questions of bringing in of organs of state financial control is analysed to the administrative deliktual sphere. Generalized going of scientists near the study of the categories and institutes related to the select object of research and it is grouped after kinds. It is indicated on the circle of not investigational questions, that allows defining priority directions of their decision in a scientific plane and induces to compatible complex developments of participation of organs of state financial control in an administrative deliktual process.

References

1. Мандриченко Ю. О. Наукові погляди на проблемні питання гарантування діяльності органів фінансового контролю у фінансовому праві / Ю. О. Мандриченко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2017. – № 2. – С. 81–86.
2. Савченко Л. А. Фінансово-контрольне право: становлення та розвиток : монографія / Л. А. Савченко. – К. : Видавництво Юрінком Інтер, 2017. – 498 с.
3. Кінащук Л. Л. Організація і правове регулювання аудиторської діяльності в системі фінансового контролю в Україні : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Л. Л. Кінащук. – К. : НДІ МВС, 2013. – 36 с.
4. Сікорська І. А. Правова відповідальність за порушення бюджетного законодавства : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. А. Сікорська. – Ірпінь : НАДПСУ, 2004. – 20 с.
5. Іванський А. Й. Фінансово-правова відповідальність в сучасній Україні: теоретичне дослідження : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / А. Й. Іванський. – О. : Одеська нац. юрид. акад., 2009. – 36 с.
6. Чернадчук В. Д. Бюджетні правовідносини в Україні: теорія, практика та перспективи розвитку : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / В. Д. Чернадчук. – К. : Інст-т держ. і права ім. В. М. Корецького, 2010. – 40 с.
7. Ровинський Ю. О. Фінансово-правовий примус в Україні: проблеми та перспективи розвитку : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Ю. О. Ровинський. – Запоріжжя : Класичний приватн. ун-т, 2011. – 36 с.
8. Музика-Стефанчук О. А. Органи публічної влади як суб’єкти бюджетних правовідносин в Україні: проблеми законодавства, теорії та практики : автореф. дис. д-ра юрид. наук : 12.00.07 / О. А. Музика-Стефанчук. – К. : ДНДІ МВС, 2012. – 38 с.
9. Ямненко Т. М. Здійснення прав у фінансових правовідносинах: проблеми зловживання та доказування неправомірної поведінки : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Т. М. Ямненко. – К. : НАУ, 2016. – 36 с.
10. Проць І. М. Відповідальність за правопорушення у бюджетній сфері: адміністративно-правові та фінансово-правові аспекти : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. М. Проць. – Л. : Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2016. – 20 с.
11. Панфілов О. Є. Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. Є. Панфілов. – Одеса : Нац. ун-т «Одеська юридична академія», 2013. – 20 с.
12. Дуженко С. А. Провадження у справах про порушення митних правил : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / С. А. Дуженко. – Х. : Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, 2016. – 20 с.
13. Василів С. С. Адміністративно-правові засади підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / С. С. Василів. – Львів : Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2016. – 20 с.

Abstract views: 68
PDF Downloads: 180
Published
2017-12-13
How to Cite
Moroz, Y. S. (2017). On scienti ic developed of questions of participation of organs of state inancial control in the administrative deliktual process of Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 90-96. https://doi.org/10.32886/instzak.2017.06.14