International legal protection of the civilian population and other categories of people in armed conflicts.


  • Fadi Насер Bani-Nasser аспірант кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Keywords: international legal protection, the 1949 Geneva Convention, Additional Protocols of 1977, the civil population, special protection, international humanitarian law, armed conflict, the UN system, the legislation of Ukraine, refugees, internally displaced persons.

Abstract

The international legal system of protection of civilians in armed conflict is analyzed in
the article. The author focuses on clarifying the legal nature and meaning of the term «civilian»,
«civilian population», «special protection to certain categories of people» and so on. In addition, the
issues of protection of civilians and internally displaced persons in connection with the situation in
the east of Ukraine and legislative basis of such protection are examined in the article. The author
had formulated respective proposals for improving the legislation of Ukraine in the context of
strengthening the protection of internally displaced persons from the east of Ukraine with regard to the
recommendations of international organizations and international law.

References

1. Верховний комісар ООН з прав людини Наві Піллей стривожені гибеллю цивільного
населення в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uacrisis.org/ua/humanrights/
2. Давид Э. Принципы права вооруженных конфликтов. Курс лекций юридического
факультета открытого Брюссельского университета. – М. : МККК, 1994. – 718 с.
3. Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні 15 липня 2014 р. Управління
Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.un.org.ua/images/stories/UKR_OHCHR_Report_15_July_FINAL.pdf
4. З початку конфлікту на сході України було вбито 3 тис. людей. – ООН [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://tvi.ua/new/2014/09/08/
5. Калугин В. Ю. Международное гуманитарное право: учебник для вузов / В. Ю. Калугин,
Л. В. Павлова, И. В. Фисенко; под ред. В. Ю. Калугина. – Минск: Тесей, 1999. – 308 с.
6. Международное гуманитарное право в документах. – М. : Московский независимый
институт международного права, 1996. – 556 с.
7. Мережко О. О. Концепція гуманітарної інтервенції і механізм захисту прав людини в
рамках ООН: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / О. О. Мережко; Київський національний ун-т
ім. Т. Шевченка. Інститут міжнародних відносин. – К., 1996. – 175 с.
8. Міжнародно-правова відповідальність // Юридичний вісник України 1999. – №12. –
С. 100.
9. Мохаммад Абдель Карим Мусса Аль-Нсур. Международно-правовая защита прав женщин
и детей в период кризисных ситуаций: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Мохаммад Абдель
Карим Мусса Аль-Нсур; Одесский национальный ун-т им. И. И. Мечникова. – О., 2002. – 215 с.
10. Офіційний сайт Міжнародного комітету Червоного Хреста [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://www.icrc.org/rus/?OpenDocument&style=custo_print
11. Статут Міжнародного кримінального суду [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.un.org/ru/law/icc/
12. Фуркало В. В. Международно-правовая защита гражданского населения в условиях
вооруженных конфликтов / В. В. Фуркало. – К., 1986.
13. Цибуленко Є. М. Міжнародно-правове регулювання застосування звичайних
озброєнь: Дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11 / Є. М. Цибуленко; Київський ун-т
ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. – К., 1999. – 184 с.
14. Ярмак В. Х . Міжнародне гуманітарне право, що застосовується в період збройних
конфліктів та імплементація Україною: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 /
В. Х . Ярмак; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – X., 2003. – 19 с.

Abstract views: 15
PDF Downloads: 9
Published
2018-05-07
How to Cite
Bani-Nasser, F. (2018). International legal protection of the civilian population and other categories of people in armed conflicts. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1(6), 79-87. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/369