Results and problems of the reform of local selfgovernment in Ukraine and the improvement of legislation in this area.

  • V. O. Demidenko кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ.
  • O. V. Kovalchuk магістр права
Keywords: local self-government, local communities, municipal development, decentralization, local buget.

Abstract

The article is devoted to the study of process d the formation of the local self-government in Ukraine. Along with achievements, outlined certain problems on the way of realization multi-vector local government reform, particularly with regard to decentralization, local communities, as well as directions for solving them.

References

1. Добровільне об’єднання територіальних громад: реалії, проблеми, перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://km-oblrada.gov.ua/dobrovilne-obyednannya-teritorialnix-gromad-reali%D1%97-problemi-perspektivi/.
2. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 5 лютого 2015 року № 157-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19/page.
3. Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17 червня 2014 року № 1508-18I [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства від 9 квітня 2015 року № 320-19 // Відомості Верховної Ради. – 2015. – № 28. – Ст. 236.
5. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України редакція від 02 серпня 2017 року № 280/97 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр
6. Пальчук В. Місцеві бюджети в умовах фінансової децентралізації [Електронний ресурс] / В. Пальчук // Україна: події, факти, коментарі. – 2017. – № 6. – С. 41–51. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/images/ukraine/2017/ukr6.pdf.
7. Європейські орієнтири місцевого і регіонального розвитку : [збірник матеріалів та документів] / за заг. ред. М. Пухтинського. – К. : Видавництво Академії муніципального управління, 2009. – 508 с.
8. Мищак І. М. Проблеми і перспективи зміцнення фінансової спроможності органів місцевого самоврядування / І. М. Мищак // Питання правового забезпечення модернізації державного управління та місцевого самоврядування в Україні (матеріали науково-практичної конференції) / Заг. ред. Т. В. Мотренка, В. Є. Воротіна. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 72 – 77.
9. Мищак І. М. Механізми контролю громади за діяльністю депутатів місцевих рад в Україні та Польщі (порівняльно-правовий аналіз) / І. М. Мищак // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2016. – № 1. – С. 56 – 61.
10. Європейська хартія локальної демократії від «А до Я» (Науково-практичний коментар Європейської хартії місцевого самоврядування) / Михайло Баймуратов, Борис Кофман, Сергій Панасюк. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – 274 с.
11. Європейська Стратегія інновацій та доброго врядування на місцевому рівні 2007 р. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eru.org.ua/.
12. Толкованов В. Добре врядування та інструменти його забезпечення на місцевому і регіональному рівнях: вітчизняний та зарубіжний досвід : монографія / В. Толкованов. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 264 с.
13. Мищак І. М. Законодавче забезпечення місцевого самоврядування в Україні та перспективи його удосконалення / І. М. Мищак // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2013. – № 1. – С. 54 – 57.
14. Камінська Н. В. Ключові напрями удосконалення законодавства України у сфері місцевого самоврядування / Н. В. Камінська // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 9. – С. 81 – 89.
15. Реформа місцевого самоврядування – реальна інтеграція у спільний європейський дім [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/news/3358.

Abstract views: 129
PDF Downloads: 196
Published
2017-12-08
How to Cite
Demidenko, V. O., & Kovalchuk, O. V. (2017). Results and problems of the reform of local selfgovernment in Ukraine and the improvement of legislation in this area. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 27-31. https://doi.org/10.32886/instzak.2017.06.04