Factors of influence of the information society on the legal status of minors

  • N. V. Ortynska кандидат юридичних наук, асистент кафедри адміністративного та інформаційного права Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».
Keywords: minors, globalization, legal status, information society, transformation

Abstract

The article deals with the aspects of legal status of minors in the context of globalization. It focuses on the impact of such a factor as the information society. The factors of influence of the information society on the legal status of a minor are defined.

Author Biography

N. V. Ortynska, кандидат юридичних наук, асистент кафедри адміністративного та інформаційного права Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

кандидат юридичних наук, асистент кафедри адміністративного та інформаційного права Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».

References

1. Окінавська хартія глобального інформаційного суспільства: Міжнародний документ від 22.07.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/998_163
2. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; головний ред. В. Г. Кремень. – К. : Хрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
3. Пожуєв В. І. Глобальне інформаційне суспільство як новий соціальний та економічний феномен ХХІ століття / В. І. Пожуєв // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2013. – Вип. 52. – С. 5 – 14.
4. Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні: Указ Президента України від 16.11.2015 р. № 641/2015 // Урядовий кур’єр. – 2015. – 18 лист.
5. Шайкіна О. О. Профілактика комп’ютерної залежності як одне із завдань практичної педагогіки / О. О. Шайкіна //Духовність особистості. – 2013. – Вип. 1. – С. 239 – 248.
6. Пожуєв В. І. Проблеми України на шляху до інформатизації суспільства і освіти: аналіз феномена Інтернет-спільнот [Електронний ресурс] / В. І. Пожуєв // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2010. – Вип. 40. – С. 4 – 13.
7. Kowalski Robin M. Cyber bulling: bulling in the digital age / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston. – Oxford : Blackwell Publishing Ltd, 2008. – 218 p.
8. Алексеев И. Ю. Возникновение идеологии информационного общества / И. Ю. Алексеев // Информационное общество. – 1999. – № 1. – С. 7 – 15.
9. Кузьменко В. У. Особливості інтернет-консультування з питань прояву агресивності підлітків / В. У. Кузьменко, О. П. Гнетецька // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – 2012. – Вип. 9. – С. 245 – 252.

Abstract views: 38
PDF Downloads: 72
Published
2016-02-16
How to Cite
Ortynska, N. V. (2016). Factors of influence of the information society on the legal status of minors. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2), 97-101. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/310