History of introduction and trends of development of ombudsman institute in Ukraine.

  • O. B. Bondarev Аспірант Інституту законодавства Верховної Ради України.
Keywords: Constitution of Ukraine, Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights, representative of the Ukrainian Parliament Commissioner for for defense of the rights of military personnel, Ombudsman Institute.

Abstract

The article analyzes the historical aspects of the implementation and trends of development of
the constitutional institute of ombudsman in Ukraine. The peculiarities of the constitutional process
concerning the introduction of the post of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights
and determination of his legal status are considered. The dynamics of changes in the constitutional
and legal status of the ombudsman since its introduction in Ukraine have been studied. The emphasis
is placed on the relevance of the study of the legal status of the representative of the Ukrainian
Parliament Commissioner for Human Rights for defense of the rights of military personnel.

References

1. Конституція України 1996 р. : Закон України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
2. Про Концепцію нової Конституції України : Постанова Верховної Ради Української РСР
(1991 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
3. Проект Конституції (Основного Закону) України (підготовлений робочою групою у
складі Г. О. Мурашина, В. Я. Тація, М. В. Цвіка, В. Ф. Погорілка, В. В. Копєйчикова та ін. (червень
1991 р.) // Конституція – правне обличчя всієї України : Збірка проектів Конституції України:
у 2-х т. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – Кн. 1. – 1060 с.
4. Мусіяка В. Антологія конституційного процесу в сучасній Україні / В. Мусіяка. –
К. : «Заповіт». – 2017. – 392 с.
5. Конституція – правне обличчя всієї України : Збірка проектів Конституції України :
у 2-х т. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – Кн. 1; 2.
6. Стенограми пленарних засідань Верховної Ради України (сьома сесія, друге
скликання) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iportal.rada.gov.ua/meeting/
stenogr/show/4023.html
7. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон України від
23.12.1997 р. №776/97-ВР (зі змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради
України. – 1998. – №20.
8. Проект Конституції України (підготовлений конституційним експертом Харківської
правозахисної групи В. Речицьким у 2007 р.) // Конституція – правне обличчя всієї України.
Т. 2. – С. 100.
9. Проект Конституції України (підготовлений робочою групою під керівництвом
В. М. Шаповала у 2008 р.) // Конституція – правне обличчя всієї України. Т. 2. – С. 122.
10. Ліберальний інтерактивний проект Конституції України (версія, складена
Я. Гольденбергом у 2008 р.) // Конституція – правне обличчя всієї України. Т. 2. – С. 167.
11. Проект Конституції України (розроблений Всеукраїнською громадською організацію
«Громадянська позиція» та А. С. Гриценком у 2009 р. // Конституція – правне обличчя всієї
України. Т. 2. – С. 223.
12. Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України» (внесений
до Верховної Ради України Президентом України В. А. Ющенком, реєстр. №4290 від
31.03.2009 р.).
13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям
Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» : Закон
України від 15.04.2008 р. №274-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – №25. –
Ст. 240.
14. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям
Кримінального процесуального кодексу України : Закон України від 13.04.2012 р.
№4652-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – №21. – Ст. 208.
15. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям
Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» : Закон України від 17.05.2012 р.
№4711-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – №14. – Ст. 89.
16. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні : Закон України від
06.09.2012 р. №5207-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – №32. – Ст. 412.
17. Про внесення змін до Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини» щодо національного превентивного механізму : Закон України від
02.10.2012 р. №5409-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – №41. – Ст. 552.
18. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям
Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної інформації» :
Закон України від 27.03.2014 р. №1170-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
zakon.rada.gov.ua
19. Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини у сфері захисту персональних даних : Закон України
від 13.05.2014 р. №1262-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – №27. – Ст. 914.
20. Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 р. №1697-VII [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
21. Про Конституційний Суд України : Закон України від 13.07.2017 р. №2136-VIII
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
22. Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і
правоохоронними органами держави : Закон України від 19.06.2003 р. №975-IV
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/975-15.
23. Положення про представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини : Затверджено наказом Уповноваженого Верховної Ради України від 26.07.2012 р.
№7/8-12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
24. Марцеляк О. В. Статус і функціонування регіональних представницьких
омбудсманів: світовий досвід / О. В. Марцеляк // Право України. – 2004. – №1. – С. 149–153.
25. Марцеляк О. В. Конституційно-правовий статус інституту омбудсмана : світовий
досвід та українська модель : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.02 / О. В. Марцеляк ; Одеська
національна юридична академія. – Одеса, 2004. – 473 с.
26. Усаченко Л. М. Місцевий та регіональний омбудсмен як форма захисту громадян /
Л. М. Усаченко // Університетські наукові записки. – 2007. – №4(24). – С .62–68.
27. Про ратифікацію конвенції про права дитини : Постанова Верховної Ради
Української РСР від 27.02.1991 р. №789-12 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – №13. –
Ст. 145.
28. Про охорону дитинства : Закон України від 26.04.2001 р. №2402-III [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
29. Положення про уповноваженого Президента України з прав дитини : затверджено
Указом Президента України від 11 серпня 2011 р. №811 (в редакції Указу Президента
України від 1 вересня 2015 р. № 528/2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
zakon.rada.gov.ua

Abstract views: 84
PDF Downloads: 376
Published
2017-11-10
How to Cite
Bondarev, O. B. (2017). History of introduction and trends of development of ombudsman institute in Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 20-26. https://doi.org/10.32886/instzak.2017.06.03