Institutional transformation of the public regulation mechanism for agricultural and rural development in Ukraine

  • S. V. Shcherbyna кандидат сільськогосподарських наук, доцент, старший науковий співробітник відділу економіки і політики аграрних перетворень ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».
Keywords: agricultural and rural development ,agrarian sector of economy, land relations, agrarian policy, agrarian reforms, mechanism of public regulation

Abstract

The article is focused on some important issues of the institutional transformation of agrarian public regulation aimed to determine trends for agricultural and rural development and priorities for social and economic transformations in agrarian sphere of Ukraine.

Author Biography

S. V. Shcherbyna, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, старший науковий співробітник відділу економіки і політики аграрних перетворень ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, старший науковий співробітник відділу економіки і політики аграрних перетворень ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

References

1. Бородіна О. М. Теоретичні та прикладні аспекти сільського розвитку / О. М. Бородіна, І. В. Прокопа // Теорія, політика та практика сільського розвитку / за ред. д-ра екон. наук. чл.-кор. НАН України О. М. Бородіної, д-ра екон. наук. чл.-кор. УААН І. В. Прокопи; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К, 2010. – С. 8–58.
2. Юрчишин В. В. Проблеми і перспективи посткризового відновлення: глобальна економіка та Україна : Монографія / В. В. Юрчишин. – Київ : Заповіт, 2012. – 228 с.
3. Стратегічні напрями розвитку сільськогого сподарства України на період до 2020 року / За ред. Ю. О. Лупенка. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2012. – 218 с.
4. Унковська Т. Є. Чи можливе економічне диво в Україні / Т. Є. Унковська, Н. І. Демчук // Економіка України. – 2013. – № 12. – С. 4–21.
5. Реформування та розвиток підприємства агропромислового виробництва (посібник у питаннях і відповідях) / За ред. П. Т. Саблука. – К. : ІАЕ, 1999. – 532 с.
6. Дема Д. І. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників у США і в Україні / Д. І. Дема. – Житомир : Полісся, 2001. – 228 с.
7. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015р. [Електронний ресурс] / Інституціональні засади трансформацій в аграрній сфері. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2011.– Режим доступу: www.minagro.kiev.ua/page/3800
8. Інституціональні засади трансформацій в аграрній сфері. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2011.
9. Бугрій М. Спільна аграрна політика Європейського Союзу: можливості та виклики для України / М. Бугрій, І. Клименко, І. Ус. – К. : НІСД, 2011. – 19 с.

Abstract views: 25
PDF Downloads: 61
Published
2016-04-28
How to Cite
Shcherbyna, S. V. (2016). Institutional transformation of the public regulation mechanism for agricultural and rural development in Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2), 126-133. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/293