Legal Regime of Temporary Occupied Territory of Ukraine in Black and Azov Seas and in Kerch Strait

  • B. V. Babin доктор юридичних наук, професор, завідувач сектору Інституту законодавства Верховної Ради України
  • E. A. Pleshko кандидат юридичних наук, завідувач відділу Військової прокуратури Південного регіону України
Keywords: Azov Sea, Black Sea, continental shelf, exclusive economic zone, historic waters, internal waters, Kerch Strait, limit line, Russian aggression, temporary occupied territory, territorial sea.

Abstract

The article deals with the specific legal regime and determining the limits of the temporary occupied territory of Ukraine in its maritime spaces – for the internal waters, internal historic waters and territorial sea as well as for such legal regime implementing for the exclusive economic zone and continental shelf of Ukraine. Authors specified on the duty to take the urgent legal and organizational measures for the improvement of such regime to counter the escalation of the continuous Russia’s aggression against Ukraine.

Author Biographies

B. V. Babin, доктор юридичних наук, професор, завідувач сектору Інституту законодавства Верховної Ради України

доктор юридичних наук, професор, завідувач сектору Інституту законодавства Верховної Ради України

E. A. Pleshko, кандидат юридичних наук, завідувач відділу Військової прокуратури Південного регіону України

кандидат юридичних наук, завідувач відділу Військової прокуратури Південного регіону України

References

1. Науковий коментар до національної програми досліджень та використання ресурсів Азово-Черноморського басейну, інших районів Світового океану на період до 2000 р. [Текст] / О. А. Щипцов и др.; ред. О. А. Щипцов. – К. : [б. в.], 1994. – 316 с.
2. Степанов В. Н. Методологические аспекты правового регулирования использования природных ресурсов и акваторий Черного и Азовского морей / В. Н. Степанов и др. – О. : [б. в.], 1995. – 65 с.
3. Богдан О. В. Правовий режим морських просторів Чорноморсько-Азовського басейну: перспективи розвитку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Богдан Ольга Василівна. – К., 2005. – 20 c.
4. Степанов В. Н. Перспективы украинско-российского сотрудничества в бассейне Азовского моря : методологические и прикладные аспекты исследований / В. Н. Степанов, А. В. Шкуропат. – О. : Феникс, 2008. – 48 с.
5. Валевська О. А. Правова охорона довкілля та природних ресурсів Азово-Чорноморського басейну : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Валевська Олеся Анатоліївна. – К., 2009. – 17 с.
6. Азовское море, Керченский пролив и предпроливные зоны в Чёрном море: проблемы управления прибрежными территориями для обеспечения экологической безопасности и рационального природопользования (по материалам рос.-укр. семинара, Ростов-на-Дону, 6–8 июня 2011 г.) / гл. ред. Г. Г. Матишов, В. А. Иванов. – Ростов н/Д. : Изд-во ЮНЦ РАН, 2012. – 216 с.
7. Конвенція про захист цивільного населення під час війни, Женева, 12 серпня 1949 р. // Офіційний вісник України. – 2013. – № 27. – Ст. 942.
8. Інструкція Сан-Ремо з міжнародного права, що застосовується до збройних конфліктів на морі від 1 грудня 1994 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_344
9. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України: Закон України від 17 квітня 2014 р. № 1207-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1207-18
10. Про державний кордон України : Закон України від 4 листопада 1991 р. № 1777-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1777-12
11. О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации : Федеральный закон РФ от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://base.garant.ru/12112602
12. Конвенція ООН з морського права від 10 грудня 1982 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_057
13. О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения Севастополя: Федеральный конституционный закон РФ от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ // Российская газета. – 2014. – 24 марта. – № 6338.
14. Військові РФ покинули Херсонську область на Арабатській стрілці // Depo.ua. – 9 грудня 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.depo.ua/ukr/politics/voennye-rf-pokinuli-hersonskuyu-oblast-na-arabatskoy-strelke-09122014170000
15. Боротьба за шельф: друга серія анексії Криму // Deutsche Welle. – 17 грудня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dw.com/uk/боротьба-за-шельф-друга-серія-анексії-криму/a-18921264
16. Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування : постанова Верховної Ради України від 17 березня 2015 р. № 252-VIII // Офіційний вісник України. – 2015. – № 29. – Ст. 845.
17. Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями : постанова Верховної Ради України від 17 березня 2015 р. № 254-VIII // Офіційний вісник України. – 2015. – № 24. – Ст. 655.
18. Угода між Державним комітетом України з рибного господарства та рибної промисловості та Комітетом Російської Федерації з рибальства з питань рибальства в Азовському морі від 14 вересня 1993 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 7. – Ст. 423.
19. Договір між Україною і РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки від 24 грудня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 22. – Ст. 1539.
20. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в морському та авіаційному пошуку і рятуванні на Чорному та Азовському морях від 27 жовтня 2010 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 89. – Ст. 3262.

Abstract views: 42
PDF Downloads: 452
Published
2016-04-28
How to Cite
Babin, B. V., & Pleshko, E. A. (2016). Legal Regime of Temporary Occupied Territory of Ukraine in Black and Azov Seas and in Kerch Strait. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2), 121-124. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/292