Substitute of administrative responsibility: problems of legislative regulation.

  • M. A. Sambor кандидат юридичних наук, начальник сектора Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.
Keywords: administrative responsibility, discipline responsibility, substitute of responsibility

Abstract

The article deals with the issue of replacement of administrative responsibility by disciplinary responsibility. It was analyzed the Code of Ukraine on Administrative Offences of Ukraine in the part of replace administrative responsibility for some subjects by disciplinary responsibility, and correspondence of the disciplinary statutes regulations to the substitute of responsibility principle.

Author Biography

M. A. Sambor, кандидат юридичних наук, начальник сектора Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.

кандидат юридичних наук, начальник сектора Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.

References

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національну поліцію»: Закон України від 23 грудня 2015 р. № 901-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/901-19/print1443619337497914
2. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України: Закон України від 22 лютого 2006 р. № 3460-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3460-15/print1433782172756098
3. Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України: Закон України від 24 березня 1999 р. № 551-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/551-14/print1443619337497914
4. Лавріненко О. В. Звільнення з органів внутрішніх справ за вчинення працівником ОВС України адміністративного правопорушення: шляхи вдосконалення законодавства / О. В. Лавріненко, Т. Ш. Акаєв // Вісник Донецького національного університету. Сер. В. «Економіка і право». – Вип. 1. – 2013. – С. 224–229.
5. Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту: Закон України від 5 березня 2009 р. № 1068-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1068-17/print1360745472933393
6. Осауленко О. А. Нормативна конструкція ретроспективної юридичної відповідальності в публічному праві України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / А. О. Осауленко. – К., 2007. – 18 с.
7. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар / [Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін.]. – 2-ге вид. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 655 с.

Abstract views: 32
PDF Downloads: 195
Published
2016-04-28
How to Cite
Sambor, M. A. (2016). Substitute of administrative responsibility: problems of legislative regulation. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2), 105-110. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/290