Implementation of the new powers by the local authorities of rural level in the decentralization process: рractical aspects

  • K. O. Yemelianenko аспірант кафедри міжнародного права та порвіняльного правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України
Keywords: decentralization, local government rural level, implementation of authorities

Abstract

In the article explored new powers of local authorities in rural level in decentralization process – the transfer of authority from the public authorities to the local government’s structure in Ukraine. The paper disclosed issues of improvement of local government as an institution by implementing its authority’s new powers. We consider separately some practical aspects of implementing powers by local authorities such as rural and settlements communities.

Author Biography

K. O. Yemelianenko, аспірант кафедри міжнародного права та порвіняльного правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України

аспірант кафедри міжнародного права та порвіняльного правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України

References

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг: Закон України від 10 грудня 2015 р. № 888-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/888-19
2. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11 грудня 2003 р. № 1382-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/1382-15
3. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів: Закон України від 26 листопада 2015 р. № 836-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/836-19
4. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 1 липня 2004 р. № 1952-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/1952-15
5. Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України від 26 листопада 2015 р. № 835-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/835-19
6. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та вдосконалення містобудівного законодавства: Закон України від 9 квітня 2015 р. № 320-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/320-19
7. Передача повноважень Держархбудінспекції України виконавчим органам місцевого самоврядування (27.01.2016 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/derzhavniy-arhitekturno-budivelniy-kontrol-ta-naglyad/peredacha-povnovazhen-u-sferi-arhitekturno-budivelnogo-kontrolyu-na-mistseviy-riven/peredacha-povnovazhen-derzharhbudinspektsiyi-ukrayini-vikonavchim-organam-mistsevogo-samovryaduvannya/
8. Примірне положення про органи державного архітектурно-будівельного контролю, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. № 671 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/671-2015-п
9. Кроки, які необхідно здійснити органам місцевого самоврядування під час визначення потреб та можливостей щодо виконання повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю (27.01.2016 р.) [Електронний ресурс] // Сайт Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. – Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/derzhavniy-arhitekturno-budivelniy-kontrol-ta-naglyad/pitannya-vidpovid/
10. Про Державний земельний кадастр: Закон України від 7 липня 2011 р. № 3613-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
11. Про адміністративні послуги: Закон України від 6 вересня 2012 р. № 5203-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
12. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
13. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 5 липня 1994 р. № 80/94-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80/94-вр
14. Про захист персональних даних: Закон України від 1 червня 2010 р. № 2297-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
15. Міжнародний документ Ради Європи «Європейська Хартія місцевого самоврядування» від 15.10.1985 р., ратифікований Законом України від 15 липня 1997 р. № 452/97-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_036
16. Реформа місцевого самоврядування в Україні: історія, стан, перспективи / [Концепція, упорядкування та наукова редакція Сергія Панцира]. – К. : «Фонд Європа ХХІ» – 2011. – С. 36.

Abstract views: 39
PDF Downloads: 45
Published
2016-04-28
How to Cite
Yemelianenko, K. O. (2016). Implementation of the new powers by the local authorities of rural level in the decentralization process: рractical aspects. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2), 45-51. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/276