On consolidating human rights and fundamental freedoms in the drafts of Constitution of the West Ukrainian People’s Republic

  • A. B. Medvid
Keywords: human rights and fundamental freedoms, the draft of Constitution 1918 «The basis of government of the Galician Republic», the draft of Constitution 1918 «Device Galician State», the draft 1920 «Constitution of the West Ukrainian People’s Republic».

Abstract

In the article on the basis of European standards examines the scope and form of consolidation of human rights and fundamental freedoms in the constitutional drafts of the West Ukrainian People’s Republic. In particular, it analyzes in detail the content of the draft 1918 «The basis of government of the Galician Republic» and two drafts by Stanislaw Dnestrovskogo 1918 «Device Galician State» and 1920 «The Constitution of the West Ukrainian People’s Republic».

Author Biography

A. B. Medvid

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії держави і права Львівської комерційної академії

References

1. Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року. Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції: Закон України від 17 липня 1997 р. № 475/97-ВР // Голос України. – 1997. – 24 липня.
2. Європейська Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод від 1950 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004
3. Проект статуту «Основи державного устрою Галицької Республіки». Листопад 1918 р. ЦДІАЛ України, ф. 462, оп. 1, спр. 216, арк. 1–2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //www.archives.gov.ua/Sections/Nezalezhnist/D-files-1.php?38#photo
4. Конституційні акти України 1917–1920: Невідомі конституції України / [відп. ред. Ю. Д. Прилюк]. – К. : Філософська і соціологічна думка, 1992. – 272 с.
5. Устрій Галицької Держави (проект тимчасових основних законів Станіслава Дністрянського) 1918 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://constituanta.blogspot.com/2012/08/1918.html
6. Савчак А. Західно-Українська Народна Республіка в Конституційному проекті С. Дністрянського / А. Савчак // Вибори та демократія. – 2008. – № 4 (18). – C. 59.
7. Конституція Західно-Української Народної Республіки [проект Станіслава Дністрянського] (1920 року) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://constituanta.blogspot.com/2012/08/1920.html
8. Савчак А. В. Конституційно-правові погляди Станіслава Дністрянського: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / А. В. Савчак. – К., 2009. – 20 с.
9. Словник української мови: в 11 томах. Академічний тлумачний словник (1970–1980) [Електронний ресурс]. – Том 8. – 1977. – С. 124. – Режим доступу: http://sum.in.ua/p/8/124/1
10. Протокол № 4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який гарантує деякі права і свободи, не передбачені в Конвенції та у Першому протоколі до неї: Рада Європи; Протокол, Міжнародний документ від 16.09.1963 № 4 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 32. – Ст. 2373.
11. Хартія основних прав Європейського Союзу: Європейський Союз; Хартія, Міжнародний документ від 07.12.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/card/994_524
12. Добрянський С. Права людини як певним чином внормована свобода (до характеристики поняття прав людини) / С. Добрянський // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції. 9–10 лютого 2006 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – 512 с.
13. Протокол № 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ETS N 177) (укр/рос): Рада Європи; Протокол, Міжнародний документ від 04.11.2000 № 12 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 32. – Ст. 2376.

Abstract views: 48
PDF Downloads: 235
Published
2016-04-28
How to Cite
Medvid, A. B. (2016). On consolidating human rights and fundamental freedoms in the drafts of Constitution of the West Ukrainian People’s Republic. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2), 16-23. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/265