Brief overview of civil society evolution in Ukraine.

  • H. M. Shaulska кандидат наук з державного управління, головний консультант Інституту законодавства Верховної Ради України.
Keywords: mechanisms of public administration, civil society, public administration, local government.

Abstract

The article briefly analyzes the main historical stages of development of civil society in Ukraine, which is necessary for the modern process of forming a public administration system with effective mechanisms.

References

1. Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні : Указ Президента
України № 68/2016 від 26.02.2016. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/68/2016
2. Громадянське суспільство: політичні та соціально-правові проблеми розвитку :
монографія / Г.Ю. Васильєв, В.Д. Воднік, О.В. Волянська та ін.; за ред. М.П. Требіна. Х. : Право,
2013. 536 с.
3. Колодій А.Ф. Історична еволюція громадянського суспільства та уявлень про нього
(формування ідеалу). Електронний незалежний культурологічний часопис «Ї». 2001. № 21.
С. 23–42.
4. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство та політична культура: теоретичний і
прикладний аспекти : Монографія. Луганськ : Вид-во «Елтон-2», 2009. 308 с.
5. Шаульська Г.М. Громадськість як індикатор системи державного управління та
громадянського суспільства. Вісник Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. 2017. № 1(8). С. 70–74.
6. Конституції Пилипа Орлика 1710 р. URL: http://gska2.rada.gov.ua/site/const/
istoriya/1710.html
7. Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 р. URL: http://zakon0.
rada.gov.ua/rada/show/55-12
8. Чернетка Акта про проголошення незалежності України. Факти. Україна. Серпень, 24.
2017. URL: https://fakty.ictv.ua/ua/ukraine/20170824-chernetka-aktu-pro-progoloshennyanezalezhnosti-ukrayiny/
9. Конституція України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80
10. Шаульська Г.М. Реформи та оновлення механізмів взаємодії громадськості з органами
публічної влади. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. № 3.
URL: http://instzak.rada.gov.ua/instzak/ control/uk/publish/article?art_id=90139&cat_id=90092
11. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України № 280/97-ВР від 21.05.1997.
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/280/97-%D0%B2%D1%80/page6
12. Шаповал В.М. Феномен конституційного права : монографія. К. : Інститут
законодавства Верховної Ради України, 2017. 423 с.
13. Мищак І.М. До питання легальності проголошення незалежності України та виходу її
зі складу СРСР у 1991 році. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України.
2016. № 6. С. 41–46.

Abstract views: 160
PDF Downloads: 128
Published
2018-02-06
How to Cite
Shaulska, H. M. (2018). Brief overview of civil society evolution in Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1(1), 101-105. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.01.14