Influence of the tax policy of the authorities in Galicia in the middle of the 19th – beginning of the 20th centuries on hunting and fishing.

  • O. R. Protsiv кандидат наук з державного управління, головний спеціаліст Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Keywords: state regulation, trade, taxation, hunting, game, Austro-Hungarian Empire

Abstract

The public authorities of Galicia issued a number of legal acts regulating taxation to regulate the organization of hunting and fishing. The level of taxation of products of hunting and fishing in the realization of game and fish, taxation of hunting and fishing rights, taxation of hunting dog species is covered. A historical analysis of the taxation of hunting and fishing products of Galicia from the fifteenth century was conducted. A comparative analysis of taxes on hunting and domestic animals has been carried out. The law enforcement of the Galician state administration bodies in the implementation of the requirements of the tax legislation is analyzed. The Galician Hunting Society and political institutions’ influence on processes that influenced the size of taxation and the practice of law enforcement was illustrated.

References

1. Dziennik rządowy dla okręgu administracyjnego Namiesnictwa we Lwowie. Lwów : król.
galic. drukarnia rządowa, 1858. S. 362.
2. Haliczanin, kalendarz powszechny na rok pański 1858. Lwów : Drukarnia K. Pillera, 1857.
S. 68–69.
3. Haliczanin, kalendarz powszechny na rok pański 1879. Lwów : Drukarnia K. Pillera, 1879.
S. 70–71.
4. Taryfa podatku konsumpcyjnego z dodatkami. dla miasta Lwowa. Haliczanin, kalendarz
powszechny na rok pański 1915. Lwów : Drukarnia K. Pillera, 1923. S. 98–99.
5. Kochanowski C. Sprzedaż dziczyzny w mieście Lwowie. Łowiec. 1903. № 22. S. 257.
6. Ustawa a jej wykonanie. Łowiec. 1899. № 1. S. 6–7.
7. Pawlik S. Handel zwieryzuną, rybami i rakami w Galicyi. Łowiec. 1899. № 1. S. 2–6.
8. Statystyka miasta Krakowa zestawiona przez biuro statystyczne miejskie. Kraków :
Drukarnia uniwersytetu Jagiellońskiego, 1905. S. 116.
9. Statystyka miasta Krakowa zestawiona przez biuro statystyczne miejskie. Kraków :
Drukarnia uniwersytetu Jagiellońskiego, 1911. S. 165.
10. Kamocki S. Łowiectwo i jego przyszłość w Polsce. Łowiec. 1928. № 16. S. 259–260.
11. Dziennik ustaw państwa dla królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych.
Wiedeń, 1911. S. 451–455.
12. Podwyższenie dodatku gminnego do podatku konsumcyjnego. Obwieszczenie. Kraków, 15
marca 1919. L. 5820/18. Dziennik pozporządzeń dla stoł. król. Miasta Krakowa. 1919. № 3 (1. marca).
S. 43–44.
13. Reuman M. Gospodarstwo łowieckie z historią starożytną łowiectwa polskiego. Warszawa :
Drukarnia Orgelbranda, 1845. S. 602.
14. Pośmiertna wędrówka sarny. Łowiec. 1938. № 19–20. S. 182.
15. Грабовецький В. Ілюстрована історія Прикарпаття: Тисячолітній літопис
Гуцульщини. Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2004. Т. 3. C. 186.
16. Мандибура М.Д. Полонинське господарство Гуцульщини другої половин ХІХ – 30-х
років ХХ ст. К. : Наукова думка, 1978. С. 21.
17. Гуцульщина. Історико-етнографічне дослідження / Відпов. ред. Ю.Г. Гошко. К. : Наук.
думка, 1987. С. 156.
18. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa : nakł.
Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1890. T. XI : Sochaczew – Szlubowska Wola. S. 536,
584.
19. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa : nakł.
Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1891. T. XII : Szlurpkiszki – Warłynka. S. 507.
20. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa : nakł.
Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1888. T. IX : Poźajście – Ruksze. S. 510.
21. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa : nakł.
Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1887. T. VIII : Perepiatycha – Pożajście. S. 358.
22. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa : nakł.
Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1885. T. VI : Malczyce –Netreba. S. 516.
23. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Warszawa : nakł.
Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1887. T. VIII : Perepiatycha –Pożajście. S. 876.
24. Łoziński W. Handel rybny. Kwartalnik historyczny: organ towarzystwa historycznego / [pod
redakcyą Xawerego Liskego]. Lwów : Drukarnia Wł. Łozińskiego, 1890. Rocznik IV. S. 443–448.
25. Dziennik rządowy dla okręgu administracyjnego Namiesnictwa we Lwowie. Lwów : Król.
galic. drukarnia rządowa, 1858. S. 362.
26. Haliczanin, kalendarz powszechny na rok pański 1915. Lwów : Drukarnia K. Pillera, 1915.
S. 5–6.
27. Czech J. Kalendarz Krakowski na rok 1912. Kraków : Jan Fischer i Spółka, 1912. S. 236.
28. Czy opłaci się przedawać pstrągi do Paryża. Okólnik. 1904. № 71. S. 188.
29. Ochrona raków. Okólnik. 1898. № 32. S. 5.
30. Ruch przedświąteczny. Gazeta lwowska. 1903. № 283. 11 grudnia. S. 12.
31. Державний архів Львівської області, м. Львів ф. 1, Львівське воєводське управління,
1921–1939 рр. оп. 10, спр. 15, Листування з Дрогобицьким повітовим староством про оренду
рибальських ділянок. 17 травня 1917 р. – 25 січня 1938 р., арк. 37, 62, 64.
32. Demonstraсyjny pochód wędkarzy w Belgii. Okólnik. 1909. № 106. S. 217–218.
33. Rożyński F, Dr. Schechtel E. Ekonomiczne znaczenie łowiectwa dla naszego kraju.
Warzsawa : Nakładem polskiego towarzystwa łowieckeigo, 1921. S. 11–17.
34. Kalendarz myśliwski na 1934 rok. Warszawa : Polski związek Stowarzyszeń łowieckich,
1934. S. 205–207.
35. Statut dla poboru podatku komunalnego od wykonywania prawa polowania na obszarze
stoi. król. miasta Krakowa 18.01.1926 L. 278/926. Dziennik pozporządzeń dla stoł. król. Miasta
Krakowa. 1926. № 1 (31. stycznia). S. 2.
36. Ekspose budżetowe Prezydenta miasta. Dziennik pozporządzeń dla stoł. król. Miasta
Krakowa. 1927. № 4 (30. kwietnia). S. 2.
37. Wiadomomości handlowe. Łowiec. 1932. № 3. S. 58.
38. Zarządzanie Wojewody lwowskiego z dnia 27 grudnia 1930 r.w sprawie Statutu
organizacyjnego i szczegófowego podziału czynności Starostw Województwa lwowskiego. Lwowski
dziennik wojewódzki. 1930. № 16. 31 grudnia. S. 294.
39. Prawo lowieckie w polsce w wiekaсh srednich. Przewodnik Naukowy i Literacki : Dodatek
do «Gazety Lwowskiej». 1904. № 6. S. 520.
40. Stenograficzne sprawozdania z pierwszej sesyi czwartego peryodu Sejmu krajowego
Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskie w roku 1877. Lwów, 1877. S. 426.
41. Wiadomości bieżące. Łowiec Polski. 1930. № 8. S. 163.
42. Przepisy o polowaniu w guberniach Królestwa Poskiego z najwyszczego zezwolenia 17
lipca 1871 roku. Kalendarz myśliwski na rok 1904. Warszawa : Druk P.Laskauera i S-ki, 1904. S. 49–
53.
43. Wiadomości bieżące. Łowiec Polski. 1929. № 43. S. 750.
44. Грушевський М. Історія України-Руси: в 11-ти томах, 12 книгах. Київ : Наукова думка,
1995. Т. VII : Козацькі часи до року 1625. С. 54.
45. Грушевський М. Історія України-Руси в 11-ти томах, 12 книгах. Київ : Наукова думка,
1995. Т. VI : Житє економічне, культурне, національне ХІV–ХVІІ віків. С. 146–149.
46. Prawo lowieckie w polsce w wiekah srednich. Przewodnik Naukowy i Literacki. Dodatek do
«Gazety Lwowskiej». 1904. № 7. S. 824.
47. Грушевський М. Історія України-Руси в 11-ти томах, 12 книгах. Київ : Наукова думка,
1995. Т. VI : Житє економічне, культурне, національне ХІV–ХVІІ віків. С. 155.
48. Kobylański W. Myśliwstwo: Artykuł encyklopedyczny. Sprawy łowieckie: dodatek do gazety
«Czas». 1935. № 234. S. 7.

Abstract views: 74
PDF Downloads: 74
Published
2018-02-05
How to Cite
Protsiv, O. R. (2018). Influence of the tax policy of the authorities in Galicia in the middle of the 19th – beginning of the 20th centuries on hunting and fishing. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1(1), 87-94. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.01.12