Electoral choice of Galicia habitants as a source of improvement of the state regional policy in Ukraine

  • O. O. Liashenko
Keywords: Galicia, region, regional identity, election campaigns, election results, electoral behavior, regional policy

Abstract

The article analyzes the dynamics of changes of electoral preferences of habitants of Galicia during national election campaigns 1991–2014. Attention is paid to the peculiarities of the electoral preferences of electors in Galicia in comparison with other regions and nationwide voting results. It is proved that the results of election campaigns should be considered during development and improvement of state regional policy.

Author Biography

O. O. Liashenko

кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

References

1. Вишняк О. Політична типологія регіонів України: динаміка та фактори змін / Олександр Вишняк // Українське суспільство 1992–2008. Соціологічний моніторинг. – К. : Ін-т соціол. НАН України, 2008. – С. 331–342.
2. Закарпаття в етнополітичному вимірі. – К. : ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 682 с.
3. Електоральні процеси України в регіональному вимірі: Буковина і Закарпаття. – Ужгород : Поліграфцентр «Ліра», 2014. – 552 с.
4. Нова Україна. Передвиборна програма кандидата у Президенти України Леоніда Макаровича Кравчука 5 «Д» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.litopys.com.ua/encyclopedia/utverdzhennya-nezalezhno-ukra-ni/leon-d-makarovich-kravchuk/
5. Українське суспільство на шляху до політичної нації: історія і сучасність : колективна моногр. / кер. кол. авт. і наук. ред. д. політ. н., проф. І. Д. Дудко ; Інститут історії українського суспільства ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2014. – 478 с.
6. Украина. Президентские выборы 1991 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/u/ukraine/ukraine-presidential-election-1991.html
7. Украина. Референдум о Независимости 1991 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/u/ukraine/ukraine-independence-referendum-1991.html
8. Головаха Е. И. Социальное безумие: история, теория и современная практика / Е. И. Головаха, Н. В. Панина – К. : Абрис, 1994. – 168 с.
9. Украина. Президентские выборы 1994 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.electoralgeography.com/new/ru/countries/u/ukraine/ukraine-presidential-election-1994.html
10. Хмелько В. Через що політикам вдається розколювати Україну / В. Хмелько // Дзеркало тижня. – 2006. – № 24 (603). – 24 – 30 червня.
11. Белецкий М. Президентские выборы 1999 года в Украине: региональный аспект [Електронний ресурс] / М. Белецкий, М. Погребинский, А. Толпыго. – Режим доступу: http://www.analitik.org.ua/publications/joint/3dd39f2e/3dd3a8c2/
12. Центральна виборча Комісія. Вибори Президента України 1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/pls/vp1999/WEBPROC0
13. Хан Е. Выборы Президента Украины в 2004 г.: социальные и географические тренды [Електронний ресурс] / Е. Хан. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/Articles/Kultnar/knp68/TH knp68_173-176.pdf
14. Центральна виборча Комісія. Вибори Президента України 2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2004/wp0011
15. Ключкович А. Електоральне структурування території України: основні регіони, фактори та етапи [Текст] / А. Ключкович // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Політологія. Соціологія. Філософія / І. Варзар, М. Вегеш, В. Денисенко та ін. – Ужгород : Говерла, 2014. – Вип. 17. – С. 50–59.
16. Центральна виборча Комісія. Вибори Президента України 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2010/WP0011
17. Центральна виборча Комісія. Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2014/wp001
18. Электоральная география 2.0 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.electoralgeography.com/new/ru/wp-content/gallery/ukraine2014p/2014-ukraine-oranges-raions.png
19. Бунь В. Вплив інституційних факторів на електоральний вибір [Електронний ресурс] / В. Бунь. – Режим доступу: http://westukr.itgo.com/bun_cpd_conf-2006-1.html
20. Вибори до Верховної Ради України 1994 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_1994
21. Мороко В. Партійно-політична боротьба в Україні в ході виборчих кампаній 1998–2000 рр. [Електронний ресурс] / В. Мороко. – Режим доступу: istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/31/moroko.pdf
22. Центральна виборча Комісія. Вибори до Верховної Ради 1998 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/webproc0v?kodvib=1&rejim=0
23. Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості : Монографія. – К., Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2011. – 396 с.
24. Центральна виборча Комісія. Вибори до Верховної Ради 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/WEBPROC0V
25. Центральна виборча Комісія. Вибори до Верховної Ради 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/w6p001
26. Центральна виборча Комісія. Позачергові вибори до Верховної Ради 2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2007/w6p001
27. Регіональні виборчі кампанії початку XXI століття (на прикладі західних областей України) [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Мадрига Тетяна Богданівна ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2011. – 19 с.
28. Основні чинники електорального вибору громадян України (аналіз виборчих кампаній 2006–2008 рр.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/monitor/Juli08/05.htm
29. Якименко Ю. Парламентські вибори – 2012: вплив суспільних поділів на електоральні стратегії та перспективи розвитку партійної системи [Електронний ресурс] / Ю. Якименко. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/upload/1406201966_file.pdf
30. Рейтинг Партії регіонів за рік впав втричі, БЮТ – не змінився [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://archive.is/20120717204254/news.dt.ua/POLITICS/reyting_partiyi_regioniv_za_rik_vpav_vtrichi,_byut__ne_zminivsya-83945.html#selection-213.0-212.1

Abstract views: 30
PDF Downloads: 111
Published
2016-11-17
How to Cite
Liashenko, O. O. (2016). Electoral choice of Galicia habitants as a source of improvement of the state regional policy in Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 134-151. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/204