Current state and prospects of credit cooperation development in Ukraine

  • V. M. Rusan
Keywords: cooperation, credit union, government regulation, corporate governance, regulatory procedures

Abstract

The article analyzes the current state of credit cooperatives in Ukraine, as well as the main reasons that hinder it at this stage and presented a vision of the future prospects for the development of the credit cooperative movement.

Author Biography

V. M. Rusan

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору продовольчої безпеки відділу безпеки реального сектору економіки Національного інституту стратегічних досліджень

References

1. Гедзевич О. Кредитні спілки в становленні ринкових відносин в Україні / О. Гедзевич // Банківська справа – 1998. – № 5 – С. 61–62.
2. Гончаренко В. В. Фінанси кредитних спілок України: положення і процедури / В. В. Гончаренко. – К. : Канадська Програма розвитку кредитних спілок в Україні, 2000. – 203 с.
3. Хоменко О. О. Кредитні спілки – важлива складова економіки України / О. О. Хоменко // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – № 5. – С. 23–27.
4. Терещенко П. Напрямки розвитку кредитних спілок в Україні / П. Терещенко // Фінанси України. – 2009. – № 5. – С. 87–94.
5. Чижевська М. Б. Кредитна кооперація на ринку споживчого кредитування / М. Б. Чижевська // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – № 1. – C. 30–33.
6. Підсумки діяльності кредитних спілок, інших кредитних установ та юридичних осіб публічного права за 9 міс. 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nfp.gov.ua/files/DepFinMon/ks_1%20kv%202016.pdf
7. Передумови виникнення кредитної кооперації та їх історичні аспекти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ebooktime.net/book_309_glava_3_1.1._%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A3%D0%9C%D0%9E%D0%92%D0%98_%D0%92%D0%98.html
8. Арсьонова А. О. Теоретичні підходи формування досвіду кооперативного руху [Електронний ресурс] / А. О. Арсьонова. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2011/Economics/3_88120.doc.htm
9. Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин та причин сучасного стану справ в системі кредитної кооперації : Постанова Верховної Ради України від 24.12.2010 р. № 2891-VI // Голос України. – 2010. – 29 груд. – № 248.
10. Малік М. Й. Науково-методичне забезпечення розвитку кооперації в аграрній сфері / М. Й. Малік // Економіка АПК. – 2010. – № 12. – С. 103–108.
11. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація : Словник-довідник / За заг. ред. Р. Я. Корінця, М. П. Гриценка, М. Й. Маліка. – Львів : НВФ «Українські технології», 2010. – 160 с.
12. Гришова І. Ю. Оцінювання чинників формування фінансового потенціалу аграрного виробництва / І. Ю. Гришова, О. В. Митяй, В. В. Кужель// Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 10(172). – С. 169–172.
13. Гришова І. Ю. Трансформація галузевої структури підприємств аграрної економіки України / І. Ю. Гришова // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип. 2 (11). – Полтава : ПДАА. – 2015. – С. 14–18.

Abstract views: 29
PDF Downloads: 23
Published
2016-10-22
How to Cite
Rusan, V. M. (2016). Current state and prospects of credit cooperation development in Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 105-111. Retrieved from https://instzak.com/index.php/journal/article/view/200