Determining the rational method of the information and analysis system operation.

  • O. H. Barylo кандидат технічних наук, старший науковий співробітник наукового відділу Інституту державного управління у сфері цивільного захисту
Keywords: системный подход, метод анализа иерархий, информационноаналитическое обеспечение, гражданская защита, режимы функционирования

Abstract

This article introduces a system approach to determining the rational method of the civil protection analysis and information system operation. Scientific basis for the expediency of applying the method of hierarchical analysis to assess the civil protection information and analysis system in different operating modes is justified. It was revealed that in the legislative acts and previous research the methods of the information and analysis system operation are not analyzed fully in their interrelations with the operating modes of the unified state system of civil protection. he algorithmic model to determine the rational method of the civil protection information and analysis system operation on the basis of the method of hierarchical analysis was developed

References

1. Кодекс цивільного захисту України : Закон України від 02.10.2012 № 5403-VI. Харків :
Право, 2018. 132 c.
2. Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту :
постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11. Офіційний вісник України. 2014.
№ 8. Ст. 245.
3. Рачинський А.П. Ефективність систем управління персоналом органів державної
влади. Публічне адміністрування: теорія та практика. URL: http://vidr.dp.ua/zbirnik/2009-
02/09rapodv.pdf
4. Войтович Р.В. Модернізація державного управління в умовах глобальної інтеграції.
Вісн. НАДУ при Президентові України. 2013. № 2. С. 14–23.
5. Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та
організаційно-правові засади). Київ, 2012. 544 с.
6. Скопа О.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення муніципальних утворів в умовах
надзвичайних ситуацій. День науки: Фестиваль до Дня науки: матер. фестив. (Одеса, 17 трав.
2014). Одеса, 2014. С. 112–117.
7. Неліпа Д.В. Основні чинники забезпечення якості державної служби. Вісн. НАДУ при
Президентові України. 2015. № 1. С. 69–75.
8. Саричев Ю.О. Аналіз підходів до визначення ролі та місця інформаційного
забезпечення в системі державного управління. Вісн. НАДУ при Президентові України. 2016.
№ 3. С. 138–143.
9. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем: Пер. с англ.
Москва, 1991. 224 с.
10. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий: Пер. с англ. Москва, 1993. 278 с.
11. Thomas L. Saaty Decision making with the analytic hierarchy process. Int. J. Services
Sciences. Vol. 1, No. 1, 2008. URL: http://www.rafikulislam.com/uploads/resourses/197245512559
a37aadea6d.pdf

Abstract views: 74
PDF Downloads: 118
Published
2018-02-08
How to Cite
Barylo, O. H. (2018). Determining the rational method of the information and analysis system operation. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1(1), 53-59. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.01.08