Interbudgetary relations transformation in the context of decentralization.

  • N. S. Kryshtof кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління національним господарством та економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України.
Keywords: interbudgetary relations, decentralization, reform, budget, local budgets, budgetary system, state regulation, economy.

Abstract

The article is devoted to the topical issues of the interbudgetary relations transformation in Ukraine. Practical aspects of the reform of interbudgetary relations under the conditions of decentralization are researched. The recommendations on its further introduction are developed due to modern development trends in the country and the world.

References

1. Регулювання міжбюджетних відносин: Україна і європейський досвід: Наукова монографія / [за ред. В. Г. Бодрова; кол. авт.: В. Г. Бодров, О. П. Кириленко, Н. І. Балдич та ін.]. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 296 с.
2. Економічний розвиток і державна політика : навч. посіб. / [кол. авт.: Ю. М. Бажал, О. І. Кілієвич, О. В. Мертенс та ін. ; за заг. ред. Ю. І. Єханурова, І. В. Розпутенка]. – К. : Вид-во УАДУ, 2001. – 478 с.
3. Розпутенко І. В. Теоретико-методологічні основи бюджетування в Україні: навч.-метод. посіб. до дисципліни «Бюджетування: парлам.-політ. контекст» / І. В. Розпутенко, Л. В. Ільченко-Сюйва. – К. : НАДУ, 2012. – 116 с.
4. Європейська хартія про місцеве самоврядування від 15.10.1985 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_036
5. Юрчишин В. В. Реформ нет, но экономика саморазвивается [Електронний ресурс] / В. В. Юрчишин // Контракти. – 17.05.2011. – Режим доступу: http://kontrakty.ua/article/32230
6. Розділ «Реформа міжбюджетних відносин» // Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=294316
7. Розпутенко І. В. Економічні реформи і корупція в Україні: навч.-метод. матеріали / І. В. Розпутенко. – К. : НАДУ, 2011. – 68 с.
8. Стиглиц Дж. Куда ведут реформы? [Електронний ресурс] / Дж. Стиглиц // Вопросы экономики. – 1999. – № 7. – С. 4. – Режим доступу: www.r-reforms.ru/indexpub289.doc
9. Бюджетна політика: прагматичні підходи до стратегічних рішень / Аврамчєнко К. В., Дешко А. Л., Жаліло Я. А. та ін. – К. : СТ-ДРУК, 2016. – 112 с.

Abstract views: 35
PDF Downloads: 151
Published
2017-03-03
How to Cite
Kryshtof, N. S. (2017). Interbudgetary relations transformation in the context of decentralization. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2), 154-160. https://doi.org/10.32886/instzak.2017.02.24