Directions of transformation of technical product regulation in the context of the implementation of the provisions of the economic part of the Association Agreement between Ukraine and the European Union.

  • L. Yu. Shabelnyk аспірант Інституту законодавства Верховної Ради України.
Keywords: standardization, technical regulation, certification, «Blue Guide of the EU», «old» and «new» approach, law transformation.

Abstract

The article raises the question of harmonization of national standards of Ukraine in accordance with the legal requirements and market needs. The author examines the process of formation of technical regulation systems in the Baltic States as an example of transformation sequence. Attention is paid to transition from «old» to «new» rules of the EU legislation on standardization and certification of products.

References

1. Про затвердження Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера : Наказ Міністерства фінансів України № 1013 від 07.10.2014 р. [Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1529-14
2. Про затвердження Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення товару EUR.1 відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Наказ Міністерства фінансів України № 1142 від 18.11.2014 р. // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1557-14
3. Протокол 1 «Щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва» до Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vobu.com.ua/app/webroot/img/custom/editor/euro/ugoda/asd49.pdf
4. Регламент ЄС № 764/2008 Європейського парламенту та Ради від 9 липня 2008 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?url=http://www.ce-mark.com.ua/userfiles/File/regulation%2520764%25202008%2520UA.doc&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjU_MmBzerRAhVCMZoKHeozDAcQFggTMAA&usg=AFQjCNGSJNE9Pg9k_cMrow8HZIdmWKyHdQ
5. Регламент № 765/2008 Європейського парламенту та Ради про правила акредитації та ринкового нагляду при реалізації продукції // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_938
6. Рішення № 768/2008 про встановлення загальних правил торгівлі товарами та відміну рішення Ради Європейського Союзу 93/465 // Офіційний веб-портал Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_b42
7. Салухіна Н.Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг : навч. посібник / Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 336 с.
8. Інформація про систему технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності в Україні // Сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=ZagalnaInformatsiiaSchodoSferiTekhnichnogoReguliuvannia
9. Доля експорту до ЄС // Сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2016/12/19/7059088/

Abstract views: 61
PDF Downloads: 51
Published
2017-02-28
How to Cite
Shabelnyk, L. Y. (2017). Directions of transformation of technical product regulation in the context of the implementation of the provisions of the economic part of the Association Agreement between Ukraine and the European Union. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2), 142-148. https://doi.org/10.32886/instzak.2017.02.22