Problem questions of determination and observances of legal guarantees are in activity of agencies of financial control.

  • Y. A. Mandrichenko Аспірантка Київського міжнародного університету.
Keywords: guarantees, financial control, agency of financial control, problem questions

Abstract

Monitoring of problem questions, arising up at avouching for activity of agency of financial control in Ukraine is conducted in the article. The problems of theoretical, scientific, normative and organizational character are selected. Author vision of ways of their decision is offered, in particular, normative legal settlement of such guarantying in the special law in the field of state (public) control

References

1. Александрович О.О. Модернізація системи державного фінансового контролю України в контексті імплементації світового досвіду. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2015-2/doc/6/02.pdf
2. Близниченко Т.І. Рахункова палата як незалежний орган державного фінансового контролю, що протидіє корупції. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/
3. Виговська Н.Г. Методологічне забезпечення концепції державного фінансового контролю в Україні. URL: pbo.ztu.edu.ua/article/download/69251/66081
4. Єна Р.О. Правове регулювання документальних перевірок, які здійснюються органами фінансового контролю України: дис.. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2015.
5. Койчева О.С. Рахункова палата як суб’єкт фінансового контролю: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Одеса, 2016. 24 с.
6. Косова Е.В. Рахункова палата України: еволюція правового статусу. «Young Scientist». 2016. № 6 (33). ЮРИДИЧНІ НАУКИ. С. 243–246. URL: https://www.youngscientistjournal.org/
7. Піхоцький В.Ф. Система державного фінансового контролю в Україні: концептуальні засади теорії і практики : дис.. … д-ра екон. наук: 08.00.08 / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Київ, 2015.
8. Проць І.М. Відповідальність за правопорушення у бюджетній сфері: адміністративноправові та фінансово правові аспекти: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Львів, 2016. 20 с.
9. Савченко Л.А. Фінансово-контрольне право: становлення та розвиток : монографія. Київ, 2017. 498 с.
10. Савченко Л.А., Ярмак І.М. Проблеми правового закріплення принципів фінансового контролю : монографія. Київ, 2016. 172 с.
11. Сірош М.В. Реалізація принципів фінансового контролю у контрольному процесі: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2015. 20 с.
12. Шевчук О.А. Державний фінансовий контроль в Україні: теорія, методологія, практика: автореф. дис. … д-ра екон. наук. Київ, 2014. 42 с.
13. Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України № 142-р від 08.02.2017. URL:http://zakon3.rada.gov.ua
14. Про основні засади діяльності органів фінансового контролю: проект Закону. Державна аудиторська служба України. URL: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index

Abstract views: 103
PDF Downloads: 171
Published
2018-02-09
How to Cite
Mandrichenko, Y. A. (2018). Problem questions of determination and observances of legal guarantees are in activity of agencies of financial control. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1(1), 33-38. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.01.05