Some problems of the effective use of institute of court decisions are in criminal procedure of Ukraine.

  • Y. N. Kharkovec здобувач Університету державної фіскальної служби України
Keywords: court decision, institute of court decisions, criminal procedure, monitoring of problem questions.

Abstract

In the article, monitoring of law-enforcement problems is conducted in the use of institute of court decisions in domestic criminal procedure. Objective and subjective, normative legal and organizational problems, lifted scientists, practical workers, higher judicial instances, are generalized. The author going is presented near understanding of directions of decision of the indicated problem questions on the way of optimization of realization of criminal trial.

References

1. Ігнатюк О. В. Судове провадження у першій інстанції в кримінальному процесі України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / О. В. Ігнатюк. – Ірпінь : НУДПСУ, 2014. – 224 с.
2. Охотіна Ю. В. Виправдання як категорія кримінально-процесуального права України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / Ю. В. Охотіна. – К. : Акад. адвокат. Укр., 2012. – 20 с.
3. Глинська Н. В. Концептуальні засади визначення і забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень : автореф. дис. … д-ра юрид. Наук : спец. 12.00.09 / Н. В. Глинська. – Х. : Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, 2015. – 35 с.
4. Про якість складання й оформлення судових рішень у кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення : Узагальнення ВСУ судової практики від 01.08.2004 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua; Про правові позиції судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України за 2015 рік, за 2016 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://sc.gov.ua/
5. Нор В. Невідповідність висновків суду першої інстанції фактичним обставинам кримінального провадження / В. Нор, Н. Бобечко // Вісник Львівського ун-ту. Серія юридична. – 2015. – Вип. 61. – С. 452–472.
6. Чорноус О. В. Пунктуаційні помилки в текстах судових рішень [Електронний ресурс] / О. В. Чорноус. – Режим доступу : http://ukrmova.com.ua/.
7. Куйбіда Р. Посібник із написання судових рішень / Р. Куйбіда, О. Сироїд. – К. : Дрім Арт, 2013. – 224 с.
8. Спеціальна доповідь Уповноваженого ВРУ з прав людини за результатами пілотного моніторингу застосування нового КПК судами м. Києва. – К. : Арт-дизайн, 2015. – 132 с.

Abstract views: 51
PDF Downloads: 34
Published
2017-04-09
How to Cite
Kharkovec, Y. N. (2017). Some problems of the effective use of institute of court decisions are in criminal procedure of Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2), 93-98. https://doi.org/10.32886/instzak.2017.02.15