Ukraine state ethnic policy: scientific and legislative aspects.


  • O. O. Liashenko кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.
Keywords: ethnic and national policy, state ethnopolitics, concept, strategy, interethnic relations, Ukrainian nation, national minorities, indigenous people.

Abstract

The evolution of conceptual approaches to the development of a normative legal act, which would outline the purpose, principles and tasks of Ukrainian ethnic and national policy and the mechanisms for its implementation, taking into account the realities of Ukrainian society, would introduce the definition of the terms of legislation in the field of ethnic and national relations is disclosed in the article. The projects of the concepts of state ethnic politicy of Ukraine, worked out during the years of independence, were analyzed, peculiarities of views on the proposed projects of scientists, government officials, legislators, representatives of ethnic communities and experts were determined.

References

1. Котигоренко В. О. Щодо стратегії державної етнонаціональної політики. Стратегічні пріоритети. 2008. № 1(6). С. 40 – 52.
2. Панчук М. І. Державна політика і управління в сучасних етнополітичних процесах України. Освіта і управління. 2012. Т.15 № 2/3. С. 126 – 139.
3. Євтух В. Б. Якою має бути етнополітика української держави. Віче. 1992. № 8. С. 112 – 126.
4. Панчук М. І. Етнополітична модель розвитку держави. Про концептуальні підходи до її розробки. Відродження. 1993. № 5 – 6. С. 4 – 6.
5. Курас І. Ф. Етнополітологія: запити життя і відповіді вчених. Політика і час. 1992. № 3. С. 60 – 66.
6. Майборода О. М. Дебютує етнополітика. Віче. 1992. № 5. С. 122 – 135.
7. Римаренко С. Ю. Самовизначення особи, нації, держави. К. : Видавничий дім «Юридична книга», 1999. 543 с.
8. Проект закону Про Концепцію державної етнонаціональної політики України (№ 6016 від 08.08.2000 р.). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=8868
9. Корнат Л. Я. Формування концептуальних засад управління етнокультурною різноманітністю в Україні. Ефективність державного управління. 2014. Вип. 40. С. 55 – 64.
10. Проект Закону про Концепцію державної етнонаціональної політики (№ 5659 від 16.06.2004 р.). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=18422
11. Висновок Головного науково-експертного управління на законопроект «Про концепцію державної етнонаціональної політики» (№ 5659 від 16.06.2004 р.). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=18422
12. Проект Закону про Концепцію державної етнонаціональної політики України» (№ 7615 від 06.06.2005 р.). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=24713
13. Висновок Головного науково-експертного управління на законопроект «Про концепцію державної етнонаціональної політики» (№ 7615 від 06.06.2005 р.). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=24713
14. Котигоренко В. О. До питання про концептуальні засади етнонаціональної політики України. Політичний менеджмент. 2006. № 4. С. 20 – 43.
15. Стратегія державної етнонаціональної політики (Додаток до проекту Закону України № 3106 від 02.09.2008 р.). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=33206
16. Висновок на проект Закону України «Про затвердження Стратегії державної етнонаціональної політики» (№ 3106 від 02.09.2008 р.). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=33206
17. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про Концепцію державної етнонаціональної політики України» (№ 3581 від 31.12.2008 р.). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=34110
18. Концепція державної етнонаціональної політики (Додаток до проекту Закону України № 3581 від 31.12.2008 р.). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=34110
19. Висновок Головного науково-експертного управління на проект Закону України «Про Концепцію державної етнонаціональної політики України» (№ 3581 від 31.12.2008 р.). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=34110
20. Вітман К. М. Участь національних меншин у розробці концепції етнонаціональної політики України. Держава і право. 2012. Вип. 56. С. 547 – 552.
21. Кресіна І. О., Лойко Л. І., Явір В. А. Концепція державної етнонаціональної політики України (Проект). Політичний менеджмент. 2010. № 2. С. 65 – 72.
22. Рекомендації парламентських слухань на тему: «Етнонаціональна політика України: здобутки та перспективи». URL: http://qtmm.org/рекомендації-парламентських-слухань
23. Проект Закону про Концепцію державної етнонаціональної політики України (№ 10152 від 07.03.2012 р.). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=42747
24. Концепція державної етнонаціональної політики України (№ 10152-1 від 12.03.2012 р.). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=42769
25. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про Концепцію державної етнонаціональної політики України (№ 10152-1 від 12.03.2012 р.). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=42769
26. Концепція державної етнонаціональної політики України (№ 2560а від 05.07.2013 р.). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=42769
27. Висновок на проект Закону України «Про Концепцію державної етнонаціональної політики» (№ 2560а від 05.07.2013 р.). URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=47852
28. Правові засади державної етнонаціональної політики в Україні : [монографія]; за ред. І. О. Кресіної. К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Логос, 2011. 400 с.
29. Нагорна Л. П. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань. К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2011. 272 с.

Abstract views: 28
PDF Downloads: 25
Published
2018-12-26
How to Cite
Liashenko, O. (2018). Ukraine state ethnic policy: scientific and legislative aspects. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 129-140. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.06.15