Public management of regional and local development: the way reform in Ukraine.


  • Yu. M. Andriichuk Голова Секретаріату «Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних і обласних рад».
Keywords: public management, regional management, management reform, local development.

Abstract

The article examines the directions of reforming public management of regional and local development in Ukraine. The mechanisms and ways to improve the management of regional and local development in Ukraine.

References

1. Мищак І. М. Законодавче забезпечення місцевого самоврядування в Україні та перспективи його удосконалення. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2013. № 1. С. 54 – 57.
2. Мищак І. М. Механізми контролю громади за діяльністю депутатів місцевих рад в Україні та Польщі (порівняльно-правовий аналіз). Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2016. № 1. С. 56 – 61.
3. Воротін В. Є. Шляхи модернізації механізмів і інструментів державного та регіонального управління в Україні. Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика (зб. наук. пр.). Вип. IV. Київ. Нац. ун-т будів і архіт-ри., Київ : «Бескиди», 2018. В 2-х ч. Ч. 1. С. 146 – 153.
4. Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» вiд 12.01.2015 р. № 5/2015. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
5. Воротін В. Є. Модернізація сфери освіти та науки як об’єкта державного управління: конкурентні переваги для України. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. № 6. С. 153 – 160.
6. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р).
7. European Commission. Evaluating laws, policies and funding programmes. URL: https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/evaluating-laws_en

Abstract views: 24
PDF Downloads: 30
Published
2018-12-26
How to Cite
Andriichuk, Y. (2018). Public management of regional and local development: the way reform in Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 123-129. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.06.14