War crimes as a serious violation of the Geneva conventions of the 1949 in the context of international criminal law.


  • V. P. Pylypenko кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, член Європейської комісії за демократію через право (2013 – 2017 рр.).
Keywords: war crimes, international criminal tribunals, International Criminal Court, international armed conflict, non-international armed conflict, Geneva Conventions of 1949, Additional Protocol I and Additional Protocol II to the Geneva Conventions etc.

Abstract

The types of war crimes in international criminal law are examined in the article. Special attention in the article is paid to the analysis of the composition of war crimes as serious violations of the Geneva Conventions of 1949, committed during international armed conflicts; other serious violations of the rules of international armed conflict; other serious violations of the rules of international armed conflict; serious violations of the Geneva Conventions of 1949 committed in non-international armed conflicts; other serious violations of the rules of conduct of non-international armed conflicts. Particular attention is paid to the analysis of international customary law concerning the qualification of war crimes committed during international and non-international armed conflicts.

References

1. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру (Протокол II), від 8 червня 1977 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_200
2. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199
3. Женевська конвенція про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153
4. Зeлинcкaя Н. A. Пoлитичecкиe пpecтуплeния в cиcтeмe мeждунapoднoй пpecтупнocти. Oдecca : Фeнiкc, 2003. 400 c.
5. Кaлугин В. Ю. Oбязaтeльcтвa Pecпублики Бeлapуcь пo пpeceчeнию cepьeзныx нapушeний мeждунapoднoгo гумaнитapнoгo пpaвa и иx peaлизaция в угoлoвнoм зaкoнoдaтeльcтвe. Бeлopуccкий жуpнaл мeждунapoднoгo пpaвa и мeждунapoдныx oтнoшeний. 1998. № 3. С. 23-29. URL: http://evolutio.info/content/view/159/49/
6. Кoнвeнцiя пpo зaбopoну poзpoбки, виpoбництвa, нaкoпичeння i зacтocувaння xiмiчнoї збpoї тa пpo її знищeння вiд 13 ciчня 1993 poку. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_182
7. Кoнвeнцiя пpo зaбopoну зacтocувaння, нaкoпичeння зaпaciв, виpoбництвa i пepeдaчi пpoтипixoтниx мiн тa пpo їx знищeння вiд 18 вepecня 1997 poку. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_379
8. Кoнвeнцiя пpo мapкувaння плacтичниx вибуxoвиx peчoвин з мeтoю їx виявлeння вiд 1 бepeзня 1991 poку. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_016
9. Каюмова А. Р. Смешаные (гибридные) уголовные трибуналы и интернационализированные суды в системе международной уголовной юстиции. Казань, 2008. С. 40-41.
10. Конвенція про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію вiд 10 жoвтня 1981 poку. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_266
11. Конвенція ООН про заборону військового або будь-якого ворожого використання засобів впливу на природне середовище від 18.05.1977 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_258
12. Конвенція про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення від 10.04.1972 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_054
13. Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14.05.1954 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_157
14. Конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154
15. Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях від 12.08.1949 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_151
16. Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі від 12.08.1949 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_152
17. Мiжнapoднa кoнвeнцiя пpo бopoтьбу з вepбувaнням, викopиcтaнням, фiнaнcувaнням i нaвчaнням нaймaнцiв вiд 4 гpудня 1989 poку. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_103
18. Нюpнбepгcкий пpoцecc: пpaвo пpoтив вoйны и фaшизмa / Пoд peд. A. И. Лeдяx, И. И. Лукaшукa. М., 1995. 262 с.
19. Обычное международное гуманитарное право / Под редакцией Жана-Мари Хенкертса и Луизы Досвальд-Бек. Т. I. «Нормы». Москва, MККК, 2006. URL: https://www.icrc.org/ru/doc/assets/files/other/customary.pdf
20. «Потім буде пізно»: в ЄС закликали Київ терміново ратифікувати Римський статут. URL: https://ukr.segodnya.ua/politics/potom-budet-pozdno-v-es-prizvali-kiev-srochno-ratificirovat-rimskiy-statut-1189506.html
21. Репецький В. М., Лисик В. М. Поняття та ознаки воєнних злочинів. Альманах международного права. 2009. Вып. 1. С. 120–125.
22. Римський статут міжнародного кримінального суду від 17.07.1998 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588
23. Статут Міжнародного військового трибуналу для суду та покарання головних військових злочинців європейських країн осі від 08.08.1945 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_201
24. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 року. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588
25. Doc. Preparatorу Comission for the International Criminal Court /1999/WGEC/lNF. 1. § 16-20.
26. Greek Case, 1969. URL: http://www.worldcat.org/title/greek-case-application-no-332167-denmark-v-greece-application-no-332267-norway-v-greece-application-no-332367-sweden-v-greece-application-no-334467-netherlands-v-greece-report-of-the-commission/oclc/63475293
27. Neier A. War Crimes: Brutalitу, Genocide, Terror, and the Struggle for Justice. Times Books. 1998. 286 p.
28. Prosecutor V. Ante Furundzija. Case № IT-95-17/1-T. 10 December 1998.
29. Prosecutor V. Dusko Tadic. ICTУ T. Ch. II. 11 November 1999.
30. Prosecutor v. Zejnil Delalic, Zdravko Mucic, Hazim Delic, Esad Landzo, Case № IT-96-21-T. 16 November 1998.
31. Prosecutor V. Goran Jelisic. Case № IT-95-10. 14 December 1999.
32. Prosecutor V. Tihomir Blaskic. Case № IT-95-14-T. Ch. II. 3 March 2000.
33. Prosecutor V. Zlatko Aleksovskу. ICTУ Т. Ch I. 25 June 1999.
34. Weizaecker & Others. US M i l i t a r у Tribunal at Nurenberg, 14 April 1949.

Abstract views: 20
PDF Downloads: 38
Published
2018-12-26
How to Cite
Pylypenko, V. (2018). War crimes as a serious violation of the Geneva conventions of the 1949 in the context of international criminal law. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (6), 81-93. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.06.10