Strategic management of small and medium business development in Ukraine.

  • V. M. Prodanyk здобувач Інституту законодавства Верховної Ради України.
Keywords: state management, strategic management, small and medium business, business sector.

Abstract

The article examines the strategic directions of macroeconomic management of small and medium-sized business development in Ukraine. The ways and mechanisms of state management of the formation of the sphere of entrepreneurship in Ukraine are revealed.

References

1. Питання правового забезпечення модернізації державного управління та місцевого самоврядування в Україні / За ред. Т.В. Мотренка,, В.Є. Воротіна. К. : Інститут законодавства ВРУ, 2017. 197 с. (Сер. : Законодавчі аспекти державного управління та місцевого самоврядування. Вип. 1).
2. Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Національна доповідь / К.О. Ващенко, З.С. Варналій, В.Є. Воротін, В.М. Геєць, Е.М. Кужель, О.В. Лібанова та ін. К. : Держкомпідприємництво, 2008. 226 с.
3. Horn M. The Political Economy of Public Administration: Institutional Choice in the Public Sector. Cambridge : Cambridge University Press, 1995. 263 p.
4. Воротін В.Є. Модернізація сфери освіти та науки як об’єкта державного управління: конкурентні переваги для України. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. № 6. С. 153–160.
5. Міністри та державні секретарі: питання взаємодії : матеріали науково-експертного обговорення / Заг. ред. Т.В. Мотренка, В.Є. Воротіна. К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. 46 с. (Сер. : Законодавчі аспекти державного управління та місцевого самоврядування. Вип. 2).

Abstract views: 92
PDF Downloads: 76
Published
2018-10-30
How to Cite
Prodanyk, V. M. (2018). Strategic management of small and medium business development in Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (5), 132-138. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.05.16