Ways to improve interaction between Ukraine and the EU in the field of information security.

  • T. S. Perun помічник-консультант народного депутата України, асистент кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка».
Keywords: legal regulation, legislative provision, information security, Internet propaganda and internet recruitment, threats to information security, information and communication technologies.

Abstract

The article analyzes the legislation of the European Union and Ukraine in the field of information security. The peculiarities of the European Union information policy are revealed, where, along with traditional (printed) forms of publication, alternative sources of information, based on the latest advances in computer technology and computer science.

References

1. Schwab K. The fourth industrial revolution. Foreign Affairs. 2016. Vol. 12., P. 78.
2. The economic impact of shutting down Internet and mobile phone services in Egypt. OECD Directorate for Science, Technology and Industry. URL: http: www.oecd.org/sti/ieconomy/theeconomicimpactofshuttingdowninternetandmobilephoneservicesinegypt.htm (available at: 13.07. 2018).
3. Гвоздецький В. Зміст та сутність корупції у сучасному світі. Університетські наукові записки (Часопис Хмельницького університету управління і права). 2011. № 1 (37). С. 234–239.
4. Дзьобань О.П., Соснін О.В. До проблеми визначення місця й ролі інформаційних аспектів безпеки у соціальних процесах. Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: Економіка, право, політологія, туризм. 2011. Вип. 1 (3). С. 45–49.
5. Дзьобань О.П., Соснін О.В. Інформаційна безпека: нові виміри загроз, пов’язаних із інформаційно-комунікаційною діяльністю. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2015. Вип. 61. С. 24–34.
6. Інформаційний вплив: теорія і практика прогнозування : монографія / за ред. П.Д. Фролова. Київ : Міленіум, 2011. 303 с.
7. Ларина Е., Овчинский В. Кибервойны XXI века: о чем умолчал Эдвард Сноуден. М. : Книжный мир, 2014. 349 с.
8. Методи, моделі і інформаційні технології в управлінні економічними системами різних рівнів ієрархії : монографія / О.О. Бакаєв, Л.І. Бажан, Л.І. Кайдан, Т.Г. Кравченко, В.В. Кулик ; за ред. О.О. Бакаєва. Київ : Логос, 2008. 127 с.
9. Новітні інформаційні технології і системи в економіці (до Дня науки) : матеріали наук.-практ. конф. (20.05.2009 р.). Ірпінь, 2009. 120 с.
10. Пилипчик В.Г., Дзьобань О.П. Інформаційне суспільство: філософсько-правовий вимір : монографія. Ужгород : ІВА, 2014. 282 с.
11. Про національну безпеку : Закон України від 21.06.2018 № 2469-19. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (дата звернення: 15.07.2018).
12. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року «Про заходи щодо вдосконалення формування та реалізації державної політики у сфері інформаційної безпеки України» : Указ Президента України від 01 травня 2014 року № 449/2014. Офіційний вісник України. 2014. № 37. Ст. 28.
13. Стратегія забезпечення кібернетичної безпеки України / Національний інститут стратегічних досліджень. URL: http://www.niss.gov.ua/public/File/2013_nauk_an_rozrobku/kiberstrateg.pdf. (дата звернення: 15.07.2018).
14. Проект Концепції інформаційної безпеки України / Міністерство інформаційної політики України. URL: http://mip.gov.ua/documents/30.html. (дата звернення: 15.07.2018).
15. Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України : Закон України від 05.02.2015 № 159-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 18. Ст. 131.
16. Директива ЄС № 95/46 / ЄС «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних» від 24 жовтня 1995 року. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_242. (дата звернення: 15.07.2018).
17. Директива ЄС № 97/66 / ЄС «Стосовно обробки персональних даних і захисту права на невтручання в особисте життя в телекомунікаційному секторі» від 15 грудня 1997 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_243. (дата звернення: 15.07.2018).
18. Директива ЄС № 2000/31 / ЄС «Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку» («Директива про електронну комерцію») від 8 червня 2000 року. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_224. (дата звернення: 15.07.2018).

Abstract views: 126
PDF Downloads: 85
Published
2018-10-30
How to Cite
Perun, T. S. (2018). Ways to improve interaction between Ukraine and the EU in the field of information security. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (5), 26-31. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.05.04