Procedural status of the bodies of state financial control in administrative and delict proceeding.

  • Ye. S. Moroz аспірант Університету сучасних знань.
Keywords: bodies of state financial control, administrative and delict process, proceedings in cases of administrative offenses, procedural status, rights and obligations, subjects of administrative and delict proceedings.

Abstract

The article analyzes the legal regulation of the procedural status of the bodies of state financial control (including the Accounting Chamber and the central executive authority, authorized to implement the state policy in the field of state financial control – the State Audit Office and its interregional territorial divisions) in cases of administrative violations . The rights and obligations of such bodies as subjects exercising power with a view to revealing signs of administrative offenses and reviewing and resolving cases in administrative and delict proceedings are generalized. It is indicated on the possibility of the bodies of state financial control to be victims and persons who are attracted to administrative responsibility. The author's vision of the directions of improving the procedural status of these bodies in cases on administrative violations is expressed.

References

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України від 07.12.1984 № 8073-X (із змінами і доповненнями). URL: http://zakon3.rada.gov.ua
2. Барабаш Т.М. Категорія «суб’єкт» в кримінальному процесі України. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2012. № 5. С. 88–92.
3. Миронюк Р.В. Суб’єкти адміністративно-деліктного процесу : автореф. дис. д-ра юрид. наук. Київ, 2014. 45 с.
4. Шевцова О.В. Суб’єкти адміністративно-деліктної юрисдикції : автореф. дис. канд. юрид. наук. Запоріжжя, 2014. 20 с.
5. Музика-Стефанчук О.А. Органи публічної влади як суб’єкти бюджетних правовідносин в Україні: проблеми законодавства, теорії та практики : автореф. дис. д-ра юрид. наук. Київ, 2012. 38 с.
6. Кінащук Л.Л. Аудитор як суб’єкт аудиторського фінансового контролю. Часопис Київського університету права. 2015. № 2. С. 88–91.
7. Чернадчук В.Д. Бюджетні правовідносини в Україні: теорія, практика та перспективи розвитку : автореф. дис. д-ра юрид. наук. Київ, 2010. 40 с.
8. Заяць О.С. Адміністративно-правові засади протидії правопорушенням у фінансовій сфері : дис. . канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2017. 210 с.
9. Проць І.М. Відповідальність за правопорушення у бюджетній сфері: адміністративно-правові та фінансово-правові аспекти : автореф. дис. . канд. юрид. наук. Львів, 2016. 20 с.
10. Пробко І.Б., Борисова Ю.В. Адміністративно-правові аспекти провадження у справах про порушення законодавства у фінансовій сфері. Вісник Дніпропетровського університету ім. А. Нобеля. Серія «Юридичні науки». 2012. № 1(2). С. 86–91.
11. Про Рахункову палату : Закон України від 02.07.2015 № 576-VIII (із змінами і доповненнями. URL: http://zakon3.rada.gov.ua
12. Методичні рекомендації з проведення Рахунковою палатою фінансового аудиту : затверджені рішенням Рахункової палати від 22.09.2015 № 5-5. URL: http://consultant.parus.ua
13. Методичні рекомендації щодо здійснення Рахунковою палатою контролю у сфері державних закупівель : затверджені постановою Колегії Рахункової палати від 21.07.2014 № 15 5. URL: www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/./Zvit_11-6.pdf
14. Рекомендації з управління і контролю якості контрольних заходів, що проводяться Рахунковою палатою : затверджені рішенням Рахункової палати від 10.1.2015 № 8-5. URL: http://zakon3.rada.gov.ua
15. Положення про Державну аудиторську службу України : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 43. URL: http://zakon3.rada.gov.ua
16. Про затвердження Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів Національним агентством з питань запобігання корупції : рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 09.06.2016 № 5 (із змінами і доповненнями). URL: http://zakon3.rada.gov.ua
17. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні : Закон України від 26.01.1993 № 2939-XII (із змінами і доповненнями). URL: http://zakon3.rada.gov.ua
18. Назар Ю.С., Проць І.М. Суб’єкти застосування заходів адміністративної та фінансово-правової відповідальності за порушення бюджетного законодавства. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2016. № 4. С. 222–234.

Abstract views: 96
PDF Downloads: 107
Published
2018-09-03
How to Cite
Moroz, Y. S. (2018). Procedural status of the bodies of state financial control in administrative and delict proceeding. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (4), 42-50. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.04.07