Scientific views on the problem questions of guaranteeing of activity of agency of financial control in a financial of law.

  • Yu. O. Mandrychenko аспірант Київського міжнародного університету.
Keywords: guarantees, financial control, agency of financial control, principles, and dissertation researches, scientific developed.

Abstract

In the article, consisting of scientific developed of problems of avouching for activity of organs of financial control is analysed of domestic legal science. Going of scientists near development of category of «guarantee» and term system «agency of financial control». It is indicated on the circle of not investigational questions, that allows defining priority directions of their decision in a scientific plane, and induces to compatible developments of legal categories.

References

1. Чернетченко В. В. Юридичні гарантії надходжень податків і зборів до бюджетів та державних цільових фондів : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. В. Чернетченко. – Ірпінь : НУДПСУ, 2012. – 20 с.
2. Щебетун І. С. Організаційно-правові гарантії місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / І. С. Щебетун. –Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2002. – 19 с.
3. Мамочка В. В. Адміністративно-правові гарантії місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. В. Мамочка. – К. : Нац. ун-т біоресурс. і природокорист., 2010. – 20 с.
4. Іванов В. В. Матеріально-правові і процесуальні гарантії законності притягнення до адміністративної відповідальності : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. В. Іванов. – Х. : НУВС, 2001. – 20 с.
5. Солдатова В. Д. Юридичні гарантії законності в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / В. Д. Солдатова. – Херсон : Міжнар. ун-т бізнесу і права, 2011. – 21 с.
6. Пилип Я. Ю. Інституційні гарантії забезпечення прав і свобод громадян у сфері запобігання і протидії корупції : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Я. Ю. Пилип. – Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 2016. – 15 с.
7. Кінащук Л. Л. Організація і правове регулювання аудиторської діяльності в системі фінансового контролю в Україні : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Л. Л. Кінащук. – К. : НДІ МВС, 2013. – 36 с.
8. Савченко Л. А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Л. А. Савченко. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2002. – 26 с.
9. Касьяненко Л. М. Процесуальна фінансово-правова теорія: становлення і розвиток : автореф. дис. д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Л. М. Касьяненко. – Ірпінь : НУДПСУ, 2011. – 42 с.
10. Касьяненко Л. М. Правові основи здійснення фінансового контролю органами державної податкової служби України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Л. М. Касьяненко. – Ірпінь : НАДПСУ, 2004. – 18 с.
11. Гапоненко Л. В. Законність в діяльності органів Державної податкової служби України (адміністративно-правовий аспект) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Л. В. Гапоненко. – Ірпінь : НУДПСУ, 2010. – 20 с.
12. Койчева О. С. Рахункова палата як суб’єкт фінансового контролю : автореф. дис. …канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. С. Койчева. – О. : Нац. ун-т «Одеськ. юрид. акад.», 2016. – 24 с.
13. Сірош М. В. Реалізація принципів фінансового контролю у контрольному процесі : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. В. Сірош. – К. : КИМУ, 2015. – 230 с.
14. Ярмак І. М. Принципи фінансового контролю: правовий аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / І. М. Ярмак. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2014. – 21 с.
15. Пащенко О. П. Правове регулювання процесу фінансового контролю (за законодавством України) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. П. Пащенко. – Ірпінь : НАДПСУ, 2005. – 19 с.

Abstract views: 42
PDF Downloads: 37
Published
2017-01-24
How to Cite
Mandrychenko, Y. O. (2017). Scientific views on the problem questions of guaranteeing of activity of agency of financial control in a financial of law. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2), 81-86. https://doi.org/10.32886/instzak.2017.02.13