The views on the concept of reforming the administrative and tort legislation of Ukraine.

  • M. A. Sambor кандидат юридичних наук, начальник сектору моніторингу Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області.
Keywords: reform, administrative and tort law, reform concepts.

Abstract

In the article the main landmarks of legal regulation of reform of the legislation on administrative offenses. It is noted that the given issue is given little attention because coverage areas of reform of administrative and tort law in the framework of the administrative reform is almost done. We consider doctrinal views on the codification of administrative tort rules, in particular by creating a series of separate acts codified and spraying standards in key industry codes.

References

1. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні : Указ Президента України від 22 липня 1998 року № 810/98 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/810/98/print1452850490616274.
2. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про хід реформування системи кримінальної юстиції та правоохоронних органів» : Указ Президента України від 8 квітня 2008 року № 311/2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/311/2008/print1443603211548810.
3. Пєтков С. Основи реформування Кодексу України про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс] / С. Пєтков. – Режим доступу: http://adminpravo.blogspot.com/2013/10/blog-post_7547.html.
4. Спасибо-Фатєєва І. Методологічні витоки кодифікацій: потреби, обґрунтованість, кон’юнктурність / І. Спасибо-Фатєєва // Право України. – 2009. – № 8. – С. 62–71.
5. Авер’янов В. Кодекс адміністративного судочинства України: необхідність і шляхи усунення концептуально-понятійних вад / В. Авер’янов, Д. Лук’янець, Ю. Педько // Право України. – 2006. – С. 7–12.
6. Самбор Н. Виды административных взысканий и уголовных наказаний, как основания для отнесения административных правонарушений к уголовным проступкам / Н. Самбор // Baltijas juridiskais žurnāls. – 2015. – № 3 (38). – С. 4–13.
7. Самбор Н. Трансформационные процессы законодательства Украины об административных правонарушениях в условиях реализации реформ уголовного и уголовно-процессуального законодательств: проблемные вопросы / Н. Самбор // Право и экономика в государствах – бывших республиках СССР: история, современность, проблемы и перспективы развития. Материалы международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 20–21 декабря 2012 года / под. ред. Э. П. Григониса, О. В. Харченко. – СПб. : СПбИГО, ООО «МНИОЦ», 2013. – С. 114–120.
8. Рішення Конституційного Суду України від 30 травня 2001 року № 7-рп/2001 у справі № 1-22/2001 за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціонерний Банк» щодо офіційного тлумачення положень пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, частин першої, третьої статті 2, частини першої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про відповідальність юридичних осіб) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-01.

Abstract views: 41
PDF Downloads: 51
Published
2017-03-24
How to Cite
Sambor, M. A. (2017). The views on the concept of reforming the administrative and tort legislation of Ukraine. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, (2), 61-68. https://doi.org/10.32886/instzak.2017.02.10