On the issue of increasing the role and activity of public associations in the lawmaking process.

  • V. V. Kosynskyi Інституту законодавства Верховної Ради України
Keywords: public associations, public opinion, human rights and freedoms, civil society, state bodies, legislation, democracy.

Abstract

The article provides a comparative analysis of the legislative regulation of public associations and their role and importance in improving the legislative process in European and national legal systems.

References

1. Тихонравов Ю.В. Основы философии права : Учебное пособие. М. : Вестник, 1997. 608 с.
2. Кельзен Ганс. Про сутність і цінність демократії. Харків : ВНТЛ-Класика, 2013. 139 с.
3. Гегель Георг В.Ф. Основи філософії права, або природне право і державознавство. Київ : «Юніверс», 2000. 329 с.
4. Барков В.Ю., Розова Т.В. Український соціум. Проблема консолідації українського суспільства». Київ : «Знання України», 2005. 792 с.
5. Барков В.Ю. Українська політична нація. Перспективи розвитку громадських організацій і проблеми політичної культури». Київ : вид-во «Дієз-продукт», 2004. 647 с.
6. Дмитриев А.И. Становление международного гуманитарного права (XIX в. – нач. XX в.). К., 1998.
7. Теплюк М.О. Конституційно-правові проблеми організації публічної влади в Україні : автореф. дис. … канд. юрид. наук / Інститут держави і права імені В.М. Корецького. Київ, 2008. 21 с.
8. Щербанюк О.В. Народний суверенітет в політико-правовому будівництві сучасної держави : автореф. дис. … д-ра юрид. наук / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2014. 35 с.
9. Сас О.С. Організація роботи Верховної Ради України: питання теорії та практики :автореф. дис. … канд.. юрид. наук / Інститут законодавства Верховної Ради України. Київ, 2013. 19 с.

Abstract views: 82
PDF Downloads: 79
Published
2018-01-31
How to Cite
Kosynskyi, V. V. (2018). On the issue of increasing the role and activity of public associations in the lawmaking process. Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1(1), 19-27. https://doi.org/10.32886/instzak.2018.01.03